PORTFOLIO

Tuotamme monipuolisia TKI-ratkaisuja keskittyen erityisesti nouseviin teknologioihin. Projekteissamme on käytetty teknologioita kuten XR, simulaatiot visualisoinnit, digitaaliset kaksoset, robotiikka, tekoäly, automaatio, full-stack web- ja mobiiliohjelmointi ja muu monipuolinen tiedonhallinta.

XR & PELIT

LeveLappi

käynnissä

Virtuaalituotantoa Lappiin

käynnissä

ReHV

käynnissä

XStory

käynnissä

VR Puhesimulaatiopeli

käynnissä

AGRARSENSE

käynnissä

ROADVIEW

käynnissä

Energy ECS

käynnissä

CHARM – Digitaalinen kaksonen & tunnelisimulaatio

päättynyt

Metsänkävijä

päättynyt

Puhdas Ilma Visualisointi

päättynyt

KulttuuriOsaaja

päättynyt

MeSi

päättynyt

DUKE – Digitaaliset kaksoset

päättynyt

Kohti Kestäviä Hankintoja

päättynyt

Maailmanperintö Struven ketju

päättynyt

WinterSim

päättynyt

Virtuaaliteurastamo

päättynyt

MiGaEL

päättynyt

Virtuaalimetsä 2.0

päättynyt

VR hautausmaa

päättynyt

VR hakekontti

päättynyt

VR opiskelija-asunto

päättynyt

Kaivossimulaatiot

päättynyt

KaiVi

päättynyt

FrostBit Software Lab has provided us a GIS-application for Non-Timber Forest Product management purposes. The application was delivered as agreed and co-operation during the development and maintenance has been smooth and easy. We are definitely going to use the services of FrostBit Software Lab also in future.
Rainer Peltola, Senior Scientist at the Natural Resources Institute Finland

WEB & MOBIILI

Ennakoi – teknologiaratkaisut ikäihmisille

käynnissä

Pick a Pet

käynnissä

Liikunta- ja kulttuurikohteiden digikonseptointi

päättynyt

MetNe – Metsätalouden neuvontamenetelmät

päättynyt

Digiratkaisuja porotalouteen

päättynyt

LAPA

päättynyt

Puhtaan ilman web-palvelu

Marjamasiina

päättynyt

Kuluma-sovellus

päättynyt

Yritystä Pelissä

päättynyt

WIRMA

päättynyt

Kolarctic BRIDGE

päättynyt

Metsäinen

päättynyt

Luonto Rovaniemi

päättynyt

Metsäpelit

päättynyt

It has been interesting to co-operate with FrostBit Software Lab for developing the Virtual Forest application. They are doing great work there, and our project is going as planned. The communication with the partner works fine. I warmly recommend FrostBit Software Lab if you need a good partner for a virtual reality or gaming project.
Mikko Niemi, Forest Resource Expert at Tapio Oy

AI & ROBOTIIKKA

AI.R – ARctic AI & Robotics (tulossa pian)

käynnissä

Agrarsense 5g (tulossa pian)

käynnissä

Lapland Robotics (tulossa pian)

päättynyt

Viimeisimpien portfoliossa esiteltyjen projektien lisäksi, olemme vuosien saatossa osallistuneet useisiin projekteihin ja toteuttaneet erilaisia prototyyppejä.

Hankkeen tavoitteena oli hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia mm. uudistamalla koulutusta ja toteuttamalla monitasoinen biotalouspeli, jossa pelaaja oppii käsittelemään esimerkiksi sivuvirtoja osana taloutta. Peli kehitettiin tukemaan luonnonvara-alojen koulutusta.

Projektissa toteutettiin Ranskan ja Sveitsin rajalla sijaitsevan tutkimuslaitoksen/kokeen alue ja virtuaalimalli. Virtuaalisen aluemallin tavoitteena oli toimia sosiaalisen suunnittelun työkaluna yhteisölle ja asukkaille. Projektissa toteutettiin myös virtuaalimalli rakennettavasta tunnelista hyödyntäen CAD-suunnitteluaineistoa. Virtuaalimallia hyödynnettiin suunnittelun verifioinnissa sekä koulutuksessa.

Projektin tuotoksena oli CERN LHC hiukkaskiihdyttimen uuden osan 3D-malli ja maanpäällisten uusien rakennusten aluevisualisointi IOS, Android, WEB ja PC alustoille. Lisäksi toteutettiin Oculus-datalasi ja CardBoard versiot. Sovelluksen mobiiliversiot julkaistiin Google Play Storessa ja App Storessa.

Hankkeessa kehitettiin uusi simulaatio- ja virtuaalikeskus tukemaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehitystä. Oppimisympäristöön kehitettiin monia erilaisia harjoitustiloja ja uudistettuja osaamis- ja ongelmaperustaisia oppimista tukevia simulaatioita.

Hankkeen tavoitteena oli muotoiluosaamisen, lappilaisen talvitaiteen ja -tapahtumien sekä lumi- ja  jäärakentamisen yhdistäminen ja kehittäminen vientituotteeksi koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyönä. Siinä tuotettiin lumi- ja jäärakenteiden prototypointityökalu.

Projektin ensisijaisena tavoitteena oli kehittää toimiva tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiolaboratorioverkosto toimintakuvauksineen. Lisäksi kehitettiin uusia menetelmiä  oppilaitosten, korkeakoulujen ja pk-yritysten innovaatioyhteistyöhön sekä uusia työkaluja  tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan organisoimiseksi.

Tuotettiin pelillinen virtuaalimalli uudesta pientalomallista Hyvinkään asuntomessuille. Yhteistyössä Stormbit Oy, toteutus Unity 3D multiplatform, IOS, Android, PC ja Web Build.

Rahoittaja: Lapin Liitto
Rahasto: Euroopan aluekehitysrahasto
Toteutusaika: 1.4.2011-31.12.2013

Toteutettiin Rovaniemellä sijaitsevaan Metsähallituksen tiedekeskus Pilkkeeseen kolme erilaista näyttelyelementtiä. Metsävisualisoinnissa toteutettiin kolme erilaista metsänhakkuuskenaariota: avohakkuu, pienaukkohakkuu ja säästöpuuhakkuu. Virtuaaliympäristön katselupisteessä olevaa kameraa pyörittämällä käyttäjä voi tarkastella eri skenaarioita.

Visualisoinnissa käytetyt suomalaiset kolmiulotteiset puu- ja aluskasvimallit sekä tekstuurit toteutettiin MaaVisu-hankkeen (2009-2010) aikana.

MaaVisu-hankkeessa luotiin reaaliaikainen 8km x 8km 3D-malli Ylläksen alueelta. Koko alue luotiin käyttäen reaalimaailman dataa. Korkeusmalli, etäisyydet, joet, tiet ja muut vastaavat reaalimaailman Ylläksen alueen vastaavia. Silloinen pLAB vastasi hankkeen teknisestä toteutuksesta.

Hankkeen päävetäjänä oli Metla, ja mukana olivat myös MTT ja Metsähallitus. Metsähallitukselta saatiin Ylläksen alueen reaalimaailman data, jonka perusteella pystyttiin toteuttamaan 3D-malli. Metlalta ja MTT:ltä hankkeessa oli mukana metsäasiantuntijat, jotka auttoivat metsän objektien toteutuksessa.

ENVI:ssä toteutettiin vuorovaikutteinen, virtuaalinen oppimisympäristö käytännön hoito- ja palveluprosessien tai yksittäisten hoitotilanteiden harjoitteluun. Hankkeessa tuettiin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehitystä Pohjois-Suomen alueella.