ROADVIEW

Ratkaisuja automaation kehitykseen hankalissa sääolosuhteissa

Ankarat sääolosuhteet tarjoavat vakavan haasteen automatisoidulle ajamiselle, koska automaatioajoneuvojen testaamisesta ei ole kokemusta tällaisissa olosuhteissa. Ajoneuvojen automaatiota kehitetään ja testataan tyypillisesti neutraaleissa sää- ja tieolosuhteisissa, jonka vuoksi ROADVIEW-projektissa kehitetään ratkaisuja kehittämällä luotettavia ja yhteistehokkaita ajoneuvosisäisiä havaintoja ja järjestelmiä vaikeampiin olosuhteisiin.

 
Carlan CARISSMA-ulkotestauslaitoksen prototyyppi

ROADVIEW-hankkeen tavoitteena on luoda kehittyneitä ympäristön ja liikenteen havaitsemis- ja ennakointijärjestelmiä, joissa rajoitetaan vääriä havaitsemismahdollisuuksia ja kiinnitetään erityistä huomiota haavoittuviin tienkäyttäjiin (VRU:t). Ratkaisut parantavat merkittävästi havaitsemista ankarissa sääolosuhteissa, kuten sumussa, sateessa tai lumessa. Katso kattava työsuunnitelma hankkeen virallisilla verkkosivuilla.

FrostBit tulee johtamaan Digital Twins -ympäristön kehitystä yhdessä Synthetic Data Solutionin (SDS) kanssa. Tavoitteena on luoda simulaatiotestausta sekä kontrolloiduissa että todellisissa ympäristöissä.

PROJEKTI

ROADVIEW (Robust Automated Driving in Extreme Weather)

AIKATAULU

1.9.2022 – 31.8.2026

BUDJETTI

9,7 miljoonaa €

KONTAKTIHENKILÖ

Tuomas Herranen

ROADVIEW on EU:n rahoittama Horizon Europe -projekti, jossa on 16 kumppania 7 maasta. Hankkeen missio on lisätä innovaatio-, testaus- ja demonstraatiotavoitteita eurooppalaisella projektikentällä ja mahdollistaa automatisoidun liikkuvuuden kehittäminen ja käyttöönotto nopealla aikavälillä.