FrostBit Ohjelmistolaboratorio (aiemmin pLab) operoi Digitaaliset ratkaisut -kompetenssiryhmässä yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun TVT-koulutuksen kanssa Rovaniemen kampuksella. Laboratoriolla on keskeinen rooli tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa niin tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristönä, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä yhdessä henkilöstön kanssa, opiskella sekä saada käytännön kokemuksia TVT-alasta.

HISTORIA

Laboratorio perustettiin jo vuonna 1999 ensimmäisenä suomalaisena virtuaalitodellisuuden ohjelmistolaboratoriona, jolloin sitä rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). FrostBitin tärkein TKI painopiste on koulutus- ja viihdepeleissä, simulaatioissa, laajennetussa todellisuudessa, verkko- ja mobiili tiedonkäsittelyssä sekä monipuolisessa tiedonhallinnassa.

TOIMINTA

Johdamme ja teemme yhteistyötä EU:n rahoittamissa hankkeissa muun muassa metsätaloudessa, kaivostaloudessa, rakennetussa ympäristössä, matkailussa, terveydenhuollossa sekä liikennealoilla. Lisäksi tarjoamme TKI palveluita paikallisille yrityksille. 

FrostBit tekee tiivistä yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan sekä Lapin koulutuskeskus REDU:n kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun luomien kumppanuuksien kautta FrostBit tekee yhteistyötä monien alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

HENKILÖSTÖ


Monipuolinen tiimimme koostuu ohjelmistoinsinööreistä, 3D-mallintajista, graafisista suunnittelijoista sekä viestinnän osaajista. Osa työntekijöistä työskentelee samanaikaisesti hankkeiden ja opettamisen parissa.

Laboratoriossamme on myös 5-10 opiskelijaa suorittamassa harjoittelua, mukana hankkeissa tai tekemässä opinnäytetyötä. Myös kansainvälisiä opiskelijoita on usein mukana labran toiminnassa.

Labran johto ja projektipäälliköt:

Pertti Rauhala


Koordinaattori, FrostBit ohjelmistolaboratorio

Heikki Konttaniemi


Osaamispäällikkö, Digitaaliset Ratkaisut

Tuomas Valtanen


Projektipäällikkö, Web & Mobiili Team Leader

Toni Westerlund


Projektipäällikkö, XR & Pelit Team Leader

Sanni
Mustonen


Projektipäällikkö

Petri
Hannula


Projektipäällikkö

Juha
Laakko


Projektipäällikkö

Mika
Uitto


Projektipäällikkö

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi