Meistä

FrostBit ohjelmistolaboratorio on osa Lapin ammattikorkeakoulua ja Digitaaliset ratkaisut -kompetenssiryhmää, ja labra sijaitsee Rovaniemen kampuksella. FrostBitin toiminta keskittyy suurelta osin kansallisten ja kansainvälisten TKI-projektien toteuttamiseen, ja on lisäksi keskeinen toimija tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa Lapin AMK:lla. Labrassa työskentelee asiantuntijoita ja lehtoreita.

HISTORIAA

FrostBit oli ennen ’pLab’, ja laboratorio perustettiin jo vuonna 1999 ensimmäisenä suomalaisena virtuaalitodellisuuden ohjelmistolaboratoriona, jolloin sitä rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). PLab oli aluksi täysin insinööripainotteinen, mutta sittemmin alle 10 ihmisen labra on saanut monialaista osaamista ja kasvattanut toimintaansa huomattavasti. Vaikka toiminta alkoi virtuaaliteknologiasta, olemme aina kulkeneet uusimpien teknologioiden ja kehityksen mukana.

TOIMINTA

Johdamme ja teemme yhteistyötä kansallisissa ja kansainvälisissä EU-hankkeissa, ja projekteja tehdään usealle toimialalle yhteistyössä monialaisten julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Meillä on valtavasti kokemusta hankkeiden suunnittelusta, johtamisesta ja projektityöskentelystä, ja pyrimme jatkuvasti kasvattamaan TKI-verkostoja niin yritysten kuin muiden TKI-toimijoiden kanssa.

Erityisen tiivistä yhteistyötä FrostBit tekee Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan sekä Lapin koulutuskeskus REDU:n kanssa. Labra on lisäksi noussut tärkeäksi toimijaksi TVT-alan opiskelijoille harjoittelupaikkana, jossa opiskelijat työskentelevät oikeiden hankkeiden parissa.

HENKILÖSTÖ

FrostBitin yli 30 ihmisen monipuolinen tiimi koostuu muun muassa ohjelmistoinsinööreistä, 3D-mallintajista, graafisista suunnittelijoista, palvelumuotoilijoista, pedagogeista ja opettajista, viestinnän ja AV-alan osaajista ja monien muiden alojen asiantuntijoista. Osa työntekijöistä toimii samalla lehtorina Lapin korkeakoulukonsernissa.

Labrassamme on myös yleensä 5-10 opiskelijaa suorittamassa harjoittelua, mukana hankkeissa tai tekemässä opinnäytetyötä. Myös kansainvälisiä opiskelijoita on usein mukana labran toiminnassa.

Heikki Konttaniemi

Osaamispäällikkö, Digitaaliset Ratkaisut

Pertti Rauhala

Koordinaattori, FrostBit Lab

Matias Hiltunen

Team Leader, FrostBit Web & Mobiili

Toni Westerlund

Team Leader, FrostBit XR & Pelit

Tuomas Herranen

Team Leader, Ai & Robotiikka (ARC)

Tuuli Nivala

Viestintäasiat, FrostBit Lab

Projektikohtaiset yhteydenotot portfolion yhteystiedoista.