FrostBit ohjelmistolaboratorio (aiemmin pLab) operoi Digitaaliset ratkaisut -kompetenssiryhmässä yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun TVT-koulutuksen kanssa Rovaniemen kampuksella. Laboratoriolla on keskeinen rooli tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa niin tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristönä, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä yhdessä henkilöstön kanssa sekä saada käytännön kokemusta TVT-alasta.

HISTORIAA

Laboratorio perustettiin jo vuonna 1999 ensimmäisenä suomalaisena virtuaalitodellisuuden ohjelmistolaboratoriona, jolloin sitä rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). FrostBitin tärkein TKI painopiste on koulutuspeleissä, simulaatioissa ja visualisoinneissa, laajennetussa todellisuudessa, verkko- ja mobiili tiedonkäsittelyssä sekä monipuolisessa tiedonhallinnassa.

TOIMINTA

Teemme yhteistyötä EU:n rahoittamissa hankkeissa muun muassa metsätaloudessa, kaivostaloudessa, rakennetussa ympäristössä, matkailussa, terveydenhuollossa sekä liikennealoilla. Meillä on monen vuoden kokemus projektien johtamisesta ja lisäksi tarjoamme TKI-palveluita paikallisille yrityksille. 

FrostBit tekee tiivistä yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan sekä Lapin koulutuskeskus REDU:n kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun luomien kumppanuuksien kautta labra tekee yhteistyötä monien alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

HENKILÖSTÖ

Monipuolinen tiimimme koostuu muun muassa ohjelmistoinsinööreistä, 3D-mallintajista, graafisista suunnittelijoista, viestinnän osaajista ja monien muiden alojen asiantuntijoista.

Labrassamme on yleensä myös noin 5-10 opiskelijaa suorittamassa harjoittelua, mukana hankkeissa tai tekemässä opinnäytetyötä. Myös kansainvälisiä opiskelijoita on usein mukana labran toiminnassa.

Heikki Konttaniemi

Osaamispäällikkö, Digitaaliset Ratkaisut

Pertti Rauhala

Koordinaattori, FrostBit Lab

Matias Hiltunen

Team Leader, FrostBit Web & Mobiili

Toni Westerlund

Team Leader, FrostBit XR & Pelit

Projektikohtaiset yhteydenotot portfolion yhteystiedoista.