Lapa

Ennakointia suuresta mittausdatasta

Laajapintaisen painetun elektroniikan integraatio Smart City -sovelluksissa (LAPA) tavoite on mitata veteen/nesteeseen liittyviä suureita vaativissa käyttöympäristöissä. Mittausten avulla saadaan uutta tietoa ja kehitetään älykkäitä algoritmeja, joiden avulla parannetaan teollisen toiminnan reaktionopeutta, prosessien ennustettavuutta ja optimointia.

Niinsanottu nestemäinen sormenjälki auttaa arvioimaan prosessin laatua ja tilaa. Tavoite on pidentää antureiden käyttöikää vaativissa olosuhteissa, käyttäen prosesseihin soveltuvia materiaaleja anturin sähköistä suorituskykyä heikentämättä. Materiaalit ja rasitustestit toiminnallisen suorituskyvyn parantamiseksi hyödyttävät myös muita aloja ja ovat siten olennainen osa projektin onnistumisen perustaa. Merkityksellisen informaation muodostaminen raakadatasta vaatii energiatehokkaita ja älykkäitä mittausjärjestelmiä.

FrostBit laboratorion web- ja mobiilitiimi tuottaa hankkeessa datan käsittelyä sekä datavisualisointeja tilanteessa, jossa dataa on määrällisesti paljon, pitkältä aikaväliltä ja sen luotettavuus ei ole tasaista. Tarkoituksena on löytää mahdollisimman hyviä tapoja esittää laajapintaisen mittauskaapelin tuottama data siten, että mahdolliset ongelmakohdat ja anomaliat tulevat helposti esiin visualisoinnin kautta.

PROJEKTI

Laajapintaisen painetun elektroniikan integraatio Smart City –sovelluksissa (LAPA)

AIKATAULU

1.8.2021 – 31.07.2023

BUDJETTI

152 600 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tuomas Valtanen

Turvallisuuteen liittyvä tavoite on vesipatojen vuotojen valvonta, jotta ne pysyvät turvallisina ihmisille ja ympäristölle ja tuottavat uusiutuvaa energiaa tehokkaasti. Tiedon puuttuminen voi johtaa ei-toivottuihin patojen vuotoihin ja mahdollisesti katastrofiseen vaurioon, jota ei voida enää korjata. LAPA tarjoaa tälle alalle uusia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden toimivuudesta on aiempaa näyttöä. Myös muissa teollisissa prosesseissa uudet anturit voivat tarjota paremman tilannetietoisuuden ja auttaa prosessien optimoinnissa.