Kohti Kestäviä Hankintoja

Kestävää kehitystä Lapissa

Kohti kestäviä hankintoja -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten pk-yritysten, kuntien ja maakunnan energiatehokkuutta, ympäristöosaamista, arvoja sekä toiminnallisuutta. Kemijärven kaupunki toimii hankkeen pilottialueena ja projektissa tuotettu työkalu skaalataan koko Lappiin. Kemijärven ja muiden Itä-Lapin kuntien yhteistyökumppanit pyritään osallistamaan hankintapäätösten vaikutusten liittyvään analyysiin ja optimointiin. Hankkeen laajassa yhteistyössä toimivan hankeverkoston tuottavat materiaalit ja yritysverkostot luovat vankan pohjan työkalulle.

Hankkeessa tuotetaan alueelliset LUMA- ja taloudelliset mallit, joiden pohjalta ohjelmoidaan ja mallinnetaan työkaluiksi helposti esitettävät 2D- ja 3D-ympäristöt. Näiden pelillisten näkymien lisäksi toteutetaan päättäjille työkalu, jonka dataa viedään visualisoituihin ympäristöihin. Taustalla olevat algoritmit huomioivat taloudellisia ja luonnontieteellisiä seikkoja kuten ostopäätösten vaikutusta verotukseen, työllisyystilanteeseen, energiankulutukseen, hiilijalanjälkeen ja lopulta hyvinvointiin. Työkalujen avulla voidaan määrittää kestävän kehityksen kannalta parhaimmat vaihtoehdot hankintapäätöksissä.

PROJEKTI

Kohti kestäviä hankintoja

AIKATAULU

1.9.2019 – 31.8.2022

BUDJETTI

799 116 €

KONTAKTIHENKILÖ

Pertti Rauhala

Valmiit työkalut tulevat toimimaan tukena yritysten ja kuntien ennakoivassa suunnittelussa ekonomisesti ja ekologisesti toimivimman ympäristöjen luomisessa. Hankkeen aikana kerätty data osoittaa kestävien ratkaisujen tuotteisiin sijoittamisen vaikutukset muun muassa pienempänä hiilijalanjälkenä sekä parantaa alueiden vetovoimaisuutta ja houkuttavuutta yrittäjille.

Lisätietoja: KESTÄVÄLAPPI

Lue hankkeen esittely

Lataa (.pdf)