Virtuaaliteknologioilla uusia ulottuvuuksia metsätalouteen

AGRARSENSE on jopa 52 partnerin Joint Undertaking of the Horizon EU-hanke, jossa edistetään maatalouden teknologista kasvua muun muassa tekoälyssä ja automaatio- sekä analyyttisissä tehtävissä. Projektissa kehitetään älykkään viljelyn anturi- ja päätöksenteon teknologioita seitsemässä eri käyttötapauksessa.

Lapin ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen metsätalousalan asiantuntijuutta ja virtuaaliteknologioiden kehitystä. Labran pelitiimi tuottaa projektissa metsäsimulaattorin metsäkoneiden itsenäisten liikkumisominaisuuksien kouluttamiseen, kehittämiseen ja validointiin.

Simulaattori sisältää korkean tarkkuuden digitaalisen kaksosen, jonka toiminnallisuuksissa on kyky luoda uusia digitaalisia kaksosia dynaamisesti todellisen metsäisen datan pohjalta ja kyvyn simuloida kaikkia tarvittavia antureita ympäristön havaitsemiseksi eri AI-koulutus- ja kehitystarkoituksiin.

PROJEKTI

AGRARSENSE – Smart, digitalized components and system for data-based agriculture and forestry

AIKATAULU

01/03/2023 – 31/12/2025

KOKONAISBUDJETTI

1 150 101 €

KONTAKTIHENKILÖ

Anne Saloniemi

Hankkeessa kehitetään SoA-teknologioita tulevaisuuden maatalouden tarpeisiin, jotka kattavat erilaisia maa- ja metsätalouteen liittyviä haasteita sekä ICT-infrastruktuurin ja elektroniikkalaitteiston mahdollistavia teknologioita. Nämä ovat kriittisiä tulevaisuuden liiketoiminnan ja talouden tarpeisiin.