AGRARSENSE

Virtuaaliteknologioilla uusia ulottuvuuksia metsätalouteen

AGRARSENSE on jopa 52 partnerin Joint Undertaking of the Horizon EU-hanke, jossa edistetään maatalouden teknologista kasvua muun muassa tekoälyssä ja automaatio- sekä analyyttisissä tehtävissä. Projektissa kehitetään älykkään viljelyn anturi- ja päätöksenteon teknologioita seitsemässä eri käyttötapauksessa.

Lapin ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen metsäalan osaamista ja virtuaaliteknologioiden kehittämistä.

AGRARSENSE-projektissa pelitiimi on toteuttanut simulaattorin metsätalouden autonomisten ajo- ja turvallisuusjärjestelmien kehittämistä, koulutusta ja validointia. Simulaattori toimii monipuolisena työkaluna, joka on suunniteltu ensisijaisesti kahteen avaintoimintoon: reaaliaikaiseen simulointiin ja tiedonkeruuseen. Simulaattori sisältää metsätalousajoneuvot, dronin, dynaamisen sääjärjestelmän, erilaisia autonomisissa ajoneuvoissa käytettäviä antureita, sekä ROS-integraation tiedon siirtämiseen simulaattoriin ja sieltä ulos.

PROJEKTI

AGRARSENSE – Smart, digitalized components and system for data-based agriculture and forestry

AIKATAULU

1.3.2023 – 31.12.2025

BUDJETTI

1 150 101 €

KONTAKTIHENKILÖ

Anne Saloniemi

Hankkeessa kehitetään SoA-teknologioita tulevaisuuden maatalouden tarpeisiin, jotka kattavat erilaisia maa- ja metsätalouteen liittyviä haasteita sekä ICT-infrastruktuurin ja elektroniikkalaitteiston mahdollistavia teknologioita. Nämä ovat kriittisiä tulevaisuuden liiketoiminnan ja talouden tarpeisiin.

AGRARSENSE-projektiin liittyvän AIFor (AI training of automated forest machine ) -projektin tavoitteena on kehittää näitä uusia menetelmiä ja virtuaalista ympäristöä autonomisen metsäkoneen AI-koulutukseen. AIFor-projektin toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu ja sen osarahoittaja on Business Finland.