Palvelut

Meillä on monialainen asiantuntijatiimi, joka kulkee jatkuvasti nousevien teknologioiden kehityksen mukana. Labran palvelut ovat suunnattu TKI-yhteistyötä etsiville yrityksille ja toimijoille, jotka etsivät uusia ratkaisuja omaan toimintaansa tai haluavat kehittää uusia innovaatioita. Lue alta, millaisia palveluja sinä voisit meiltä löytää.

KÄRKIOSAAMISEMME

3D-mallintaminen

Pelilliset järjestelmät, visualisoinnit ja simulaatiot

Full stack -ohjelmistokehitys, web- ja mobiilisovellukset

Pelimoottoriohjelmointi

UI, UX ja Graafinen suunnittelu

Motion Capture järjestelmät (Rokoko, Perception Neuron 3, OptiTrack)

Robotiikan soveltaminen ja IoT-järjestelmät

XR-järjestelmät

Pelipedagoginen suunnittelu ja palvelumuotoilu

Audiovisuaalinen tuotanto (valo- ja videokuvaus, striimaus)

Konsultaatio, koulutus, tapahtumat ja työpajat

Kansallinen ja kansainvälinen EU-projektisuunnittelu

MITEN HANKEPROSESSI TOIMII?

Hankeprosessi alkaa yhteydenotolla ja palaverilla, jossa käydään idea läpi. Jos toteamme sen soveltuvaksi yhteistyöhankkeeksi Lapin ammattikorkeakoululle, lähdemme edistämään ideaa yhdessä.

Hankkeiden rahoituskanavia on useita, ja niille on vuosittain eri hakuaikoja. Marraskuussa esitetty idea saattaa siis olla mahdollista lähettää vasta seuraavan vuoden keväällä rahoitushakuun. Hankkeet valmistellaan rahoituskanavan periaatteiden mukaisesti, johon tarjoamme tukea, neuvoja ja konkreettista apua. Yhteistyökumppanilta hankevalmistelu vaatii aikaa suunnittelussa mukanaolemiseen.

Jos olet yritys, suosittelemme tutustumaan tähän esitteeseen, jossa kerrotaan konkreettisella esimerkillä aluekehitysrahaston hankeprosessin De Minimis periaatteet yrittäjälle.

Prosessi etenee yleensä näin:

  • Idean läpikäynti ja validointi
  • Rahoituskanavan löytäminen
  • Hankehakemuksen suunnittelu ja kirjoittaminen
  • Hakemuksen lähettäminen
  • Hanketoimenpiteiden käynnistäminen ja seuraaminen

 

Ideasta hankkeen käynnistymiseen voi kulua esimerkiksi 6 kuukaudesta 1-1.5 vuoteen. Hankkeet kestävät yleensä 1-3 vuotta. Hankkeessa mukanaolemiseen on useita eri tapoja, jotka riippuvat myös rahoituskanavasta. Aluekehityshankkeissa yritykset voivat osallistua maksutta julkiseen kehitykseen sekä De Minimis -osuudella vaikkapa yksityisomistukselliseen pilotointiin, sekä halutessaan omarahoitukseen.

KUINKA EDETÄ YHTEISTYÖHÖN?

Saat meihin yhteyden monesta reitistä, esimerkiksi ottamalla suoraan yhteyttä hankkeiden yhteyshenkilöihin tai labran koordinaattoriin sähköpostitse. Voimme järjestää ideointipalavereita etänä ja tapaamisia paikan päällä kampuksella. Annamme konkreettisia esimerkkejä tavoista, joilla voimme luoda yhteistyötä hankkeiden, tapahtumien tai muun toiminnan kautta.

Mikäli etsit palveluita esimerkiksi nopeiden prototyyppien ja älykkäiden rakennusympäristöjen suunnittelussa, tutustu myös Lapin AMK:n kehitysympäristö TEQU un.