Ennakoi – Teknologiaratkaisut ikäihmisille

Ratkaisuja ikähmisten kotona asumisen tukemiseen

Itsenäinen selviytyminen omassa kodissa on useimman ikääntyneen ihmisen oma toive. Ennakoi-hankkeen tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevien palveluiden tuotantoa digitaalisin keinoin ja tuottaa teknologiaratkaisuja kotona asuville ikäihmisille, jotta erilaisin tukipalveluin pystytään mahdollistamaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Digitalisoituneessa yhteiskunnassa olisi olennaista, että uusilla innovatiivisilla teknologiaratkaisuilla voidaan toteuttaa ennakoivaa toimintaa, joilla vahvistetaan myös ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä.

FrostBit suunnittelee hankkeessa digitaalisia työkaluja ja teknologisia ratkaisuja, jotka ovat tarkoitettu ennakoivan tiedon keräämiseen ja toimintamallin toteuttamiseen. Työkalujen kehityksessä hyödynnetään pelillistämisen, data-analytiikan ja tekoälyn elementtejä, parantaen niiden tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Projektissa korostetaan jatkuvaa yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden kanssa, varmistaen, että kehitetyt ratkaisut palvelevat ihmisiä mahdollisimman hyvin.

PROJEKTI

Teknologiset ratkaisut ennakoivan tiedon keräämisessä ja ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa

AIKATAULU

01.5.2023 – 30.4.2026

BUDJETTI

543 096 €

KONTAKTIHENKILÖ

Mikko Pajula

Hankkeen kohderyhmä ovat julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveysalan toimijat, järjestöt sekä liikunta- ja kulttuurialan toimijat. Hankkeen tuloksena syntyy ennakoivan toiminnan malli ikähmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tueksi. Hanketoimilla lisätään tietoisuutta digitaalisista ja teknologisista ratkaisuista ja niitä otetaan aktiivisesti käyttöön.