MiGaEL – Mining Game for Education & Learning

Kaivospelejä alan ammattilaisille ja opiskelijoille

Kaivosala on Suomessa ja erityisesti Lapissa tärkeä elinkeinoelämä ja monia työllistävä ala. MiGaEL-hankkeessa tavoitteena on edistää kaivosalan tunnettavuutta ja houkuttavuutta erityisesti nuorille opiskelijoille, joka toteutetaan monipuolisilla ja innovatiivisilla kaivosalan peliharjoituksilla. Harjoituksissa luodaan realistisia skenaarioita sekä huomioidaan erityisesti työturvallisuusseikkoja.

Migaelin peliharjoituksissa pääsee kokemaan aitoja kaivosalan tilanteita pelillisesti; monipuolisissa ja turvallisissa oppimisympäristöissä. Peliharjoituksissa pääsee toimimaan kaivosalan eri rooleissa ja kokeilemaan eri työtehtäviä niin avolouhoksessa kuin maanalaisessa kaivoksessa. Harjoituksia on saatavilla monilla eri teknologia-alustoilla: mobiililla, VR-laitteilla sekä PC-desktopilla. Migael-hankkeessa hyödynnetään ja tutkitaankin uusimpia pelimoottoreita ja keinoja opettaa uusien teknologioiden avulla.

PROJEKTI

MiGaEL – Mining Game for Education and Learning

AIKATAULU

1.8.2019 – 31.12.2021

BUDJETTI

450 002 €

KONTAKTIHENKILÖ

Toni Westerlund

Hanke tuottaa uuden monipuolisen kaivosalan oppimisympäristön niin ammattilaisten kuin opiskelijoiden käyttöön, ja se integroidaan osaksi Lapin ammattikorkeakoulun kaivosalan opetusta. Hyödyntämällä uudenlaisia peliteknisiä toteutustapoja kuten virtuaalista todellisuutta, hankkeella mahdollistetaan uusi ja innovatiivinen, turvallinen ja resursseja säästävä tapa oppia kaivosalalla.

Tutustu hankkeen kattaviin nettisivuihin osoitteessa: https://www.migael.fi/