KaiVi – Virtuaalinen kaivosalan oppimisympäristö

Kaivosalan opiskelua virtuaalisesti

Kaivosteollisuudessa on tarve monialaiselle osaamiselle niin kone- ja sähkötekniikan, maarakennuksen kuin automaation aloilta. KaiVi virtuaalinen oppimisympäristö kehitettiin tekniikan alan opiskelijoille harjoitusympäristöksi, jossa he pystyvät parantamaan osaamistaan kaivosalalla ajasta ja paikasta riippumatta.

Pelillisessä ympäristössä on toteutettu skenaariopohjaiset opetus- ja harjoitustehtävät, joissa opiskelija pääsee harjoittelemaan kaivoksessa tapahtuvia toimintoja eri rooleissa. KaiVi mahdollistaa toiminnan päätöksenteon syy-seuraussuhteiden visualisoinnin ennen kaikkea turvallisessa harjoitteluympäristössä.

PROJEKTI

KaiVi – Kaivosalan virtuaalinen oppimisympäristö

AIKATAULU

1.6.2015 – 31.5.2018

BUDJETTI

943 350 €

KONTAKTIHENKILÖ

Toni Westerlund

Hanke on tarjonnut keskeisiä tuloksia muun muassa virtuaali- ja verkko-opetusta hyödyntävien opetusmenetelmien ja sisältöjen kehittämisessä. Oppimisympäristö parantaa kaivosalalle valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kaivosten työturvallisuutta.