Metsäkone -simulaatiokoulutuksen kehittäminen

Metsäkone- ja metsätalousinsinööri-koulutuksessa kaivataan uudenlaisia oppimismenetelmiä, joihin voidaan vastata digitaalisilla ratkaisuilla ja erityisesti pelillisillä elementeillä. Uudenlaisilla pedagogisilla lähestymistavoilla ja oppimisympäristöillä pyritään MeSi-hankkeessa edistämään opiskelijoiden työelämävalmiuksia niin hakkuutoiminnassa kuin metsäalan yrittäjyydessä.

FrostBit tuottaa MeSi-hankkeessa oppimisympäristökokonaisuuden, joka kattaa toisen asteen metsäkone-simulaatioympäristön, sekä korkeakoulu-metsäyrittäjyyden opinnoissa käytettävän PC-pelin ja web-käyttöliittymän.

Virtuaalitodellisuudessa toimiva Metsäkone-simulaatioympäristö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden itsenäiseen oppimiseen, antamalla palautetta puunhakkuu- ja korjuuharjoitteiden suorittamisesta sekä koneenkäsittelytaidoista. Opiskelijan koneenkäsittelytaidoista kerätään dataa koko opiskeluajalta. Simulaattorin työmaaympäristöt tuodaan reaalimaailmasta, käyttäen Virtual Forest 2.0 sovelluksen työkaluja. Opiskelijan suorituksen jälkeen data voidaan viedä takaisin Virtual Forest 2.0 sovellukseen ja simuloida puuston tulevaisuuden kasvua. Lisäksi opiskelun loppuvaiheessa opiskelija pääsee oikeaa työtilannetta vastaavaan ympäristöön, jossa harjoitteena on suorittaa koko hakkuutyömaa todellista työtilannetta vastaavasti. Opiskelijalle annetaan palautetta koneenkäsittelytaitojen lisäksi myös yrityslähtökohtaisesta näkökulmasta, eli siitä kuinka opiskelijan toiminta vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Web-käyttöliittymässä opiskelijat pystyvät perehtymään luonnonhoitoon ja metsäkoneisiin mm. karttaliittymän, sekä esimerkiksi video-, kuva- ja 360-kuvamateriaalien kautta. Metsäyritys PC-pelissä on mahdollisuus kokeilla metsäalan yrittäjyyttä, jonka kautta oppii esimerkiksi erilaisista metsänhoitotavoista ja toiminnan syyseuraussuhteista.

PROJEKTI

Metsäkone simulaatiokoulutuksen kehittäminen

AIKATAULU

01/02/2020 – 31/12/2022

KOKONAISBUDJETTI

733 332 €

KONTAKTIHENKILÖ

Markus Korhonen / +358 40 672 5061

Hankkeen tuloksina oletetaan metsäkonekuljettaja- ja metsätalousinsinöörikoulutuksen laadun kasvua. Virtuaalisella oppimisympäristöllä edistetään monipuolista osaamista niin puunkorjuussa, puuhuollossa kuin metsäyrittäjyydessä. Digitaaliset oppimisratkaisut edistävät koulutuksen yleistä laatua ja kasvattavat uudenlaisia oppimistapoja. Konkreettisina tuloksina saadaan kattava oppimisympäristökokonaisuus.