Virtuaaliteurastamo

Porotalous on Lapin imagoelinkeino

Porotalous on erityisesti Pohjois-Suomelle tärkeä elinkeino, joka lisäksi kiinnostaa Suomeen tulevia ulkomaanmatkailijoita. Porotalouden kulttuurihistoriallinen merkitys yhdistää saamen kieltä ja toimii kulttuurin kantajana, joka myös edistää talouden elinvoimaisuutta ja diversiteettiä. Alalla on kuitenkin havaittu koulutuskehityksen vajavuutta, jonka vuoksi uusilla teknologiainnovaatioilla pyritään jatkamaan ja lisäämään kiinnostusta ja osaamista.

FrostBit on mukana POROPEDA-hankkeessa tuottamassa uutta, interaktiivista ja digitaalista oppimisympäristöä joka kattaa sekä VR-oppimisympäristön että webbipohjaisen ympäristön. Varsinainen virtuaaliteurastamo (VR) toimii realistisena simulaatiivisena oppimisympäristönä, jossa harjoittelussa huomioidaan turvallisuus sekä eläinsuojelulliset näkökohdat. Webbipohjaisessa ympäristössä tuotetaan laajempi oppimiskokonaisuus teurastamotyön eri osa-alueista, ja sen toteutuksessa hyödynnetään virtuaaliteurastamon visualisointeja.

PROJEKTI

Porotalouden uudet pedagogiset ratkaisut (POROPEDA)

AIKATAULU

1.9.2019 – 30.4.2022

BUDJETTI

449 311 €

KONTAKTIHENKILÖ

Karoliina Majuri

Hankkeen tavoitteena on lisätä teurastamotyön turvallista oppimista ja osaamista monilla osa-alueilla. Toiminnoilla vähennetään riskejä (kuten eläinsuojelu, teurashygienia ja työturvallisuus) ja lisätään uusia innovatiivisia teknologia-pedagogisia ratkaisuja porotalouden opiskelijoille sekä alan muille ammattilaisille. Pitkäikaistuloksina hankkeen uudet teknologiatoteutukset kehittävät porotalousalan opetusta motivoivammaksi ja oppijalähtöiseksi myös etäopiskelun mahdollisuutena.