Virtuaaliset kaivossimulaatiot

Virtuaalinen visualisointi markkinoinnin apuna

FrostBit on luonut virtuaalisia kaivossimulaatioita muun muassa osana Älykkään elinympäristön teknologiat -kickstart projektia sekä KaiVi hankekokonaisuutta. Virtuaalisia simulaatioita voidaan käyttää laitteiden markkinoinnissa todentamassa laitteiden ominaisuuksia, kuten turvallisuutta, nopeutta, joustavuutta ja tuottavuutta.

Case Geopard -kairauskoneen virtuaalinen demonstraatio toteutettiin osana Älykkään elinympäristön teknologiat hankekokonaisuutta. Projektissa toteutettiin kevyt pelillinen simulaatio, jossa kauko-ohjattavalla tela-alustaisella näytteenottoporalla voidaan kairata näytepaloja kaivostunnelissa. Ympäristössä konetta ohjataan tunnelissa ja sen päätoimintoja voidaan käyttää VR ohjaimilla.

Agnico Eagle – kaivoselämys (2017) visualisointi toteutettiin Kittilän kaivoksen avoimien ovien messuille esittelemään kaivoksen toimintaa. Virtuaalitodellisuutta hyödyntävä visualisointi demonstroi kaivostunnelissa tapahtuvan kuorma-auton lastausta. Visualisointia käytettiin myös KaiVi:n oppimisympäristössä.

PROJEKTI

Älykkään elinympäristön teknologiat -kickstart

AIKATAULU

1.8.2016 – 31.12.2018

BUDJETTI

407 480 €

PROJEKTI

KaiVi – Kaivosalan virtuaalinen oppimisympäristö

AIKATAULU

1.6.2015 – 31.5.2018

BUDJETTI

943 350 €