Pick a Pet – TEQU Hub proto

Vastuullinen alusta lemmikkien myynnille ja ostolle

Lapin ammattikorkeakoulun TEQU ja FrostBit ohjelmistolaboratorio kehitti TEQU Hub -hankkeessa kuukauden protona Pick a Pet sovelluksen, joka on vastuullinen lemmikkien myynti- ja ostoalusta. PRO PoweriaPäivään Oy:n yrittäjä lähestyi TEQU:a idealla kuluttajalähtöisestä tarpeesta, ja alustalle nähtiin tilaa markkinoilla.

Sovellusta suunnitellessa huomioitiin helppokäyttöisyyttä, vastuullisuutta ja visuaalista mielekkyyttä. Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan jo kirjautuessaan vastuullisuuden pelisääntöjä ja hyviä käytänteitä. Käyttöliittymäsuunnittelussa keskeisenä ideana oli tehdä kaikki tarvittava tieto eläimen ostajalle helposti, selkeästi ja houkuttelevasti saataville. Tarjolla on useita suodatus- ja hakumahdollisuuksia lemmikin löytämiseksi, ja koiria voi valita suosikeiksi sydän-painikkeella. Potentiaalisia ominaisuuksia tulevaan sovellukseen ovat esimerkiksi kahdenkeskiset keskustelut myyjän ja ostajan välillä, sosiaalisen median jakamismahdollisuudet ja myyjän profiilin tarkastelu.

FrostBitin web- ja mobiilitiimi osallistui web-sovelluksen tekniseen toteutukseen TEQU:n konseptien ja taustajärjestelmän pohjalta. Sovellus toteutettiin React-kehitysalustalla (Single Page Application) ja se käännettiin myös testattavaksi Androidille mobiilille Tauri v2 sovelluksella. Taustapalvelu, joka sisältää käyttäjien ja koirien tiedot on taas on luotu Supabasella, joka käyttää avoimen lähdekoodin PostgreSQL-tietokantaa.

PROJEKTI

TEQU HUB

AIKATAULU

1.5.2023 – 31.12.2025

BUDJETTI

1 124 390 €

KONTAKTIHENKILÖ

Matias Hiltunen

TEQU Hub -hankkeen päämääränä on edistää Lapin alueen pk-yritysten kilpailukyvyn kasvua digitalisaation ja kestävän kehityksen alueilla. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia yrityksille innostua, rohkaistua ja osallistua oman liiketoimintansa kehittämiseen sekä itsenäisesti että yhteistyössä alueen klusteritoimijoiden, kuten muiden yritysten, rahoittajien ja korkeakoulujen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Hanke toteutetaan Lapin liiton myöntämällä EAKR ja valtion rahoituksella.