DUKE – Digitaaliset kaksoset

Digitaalisilla kaksosilla visuaalisia ja toiminnallisia malleja

Digitaalinen kaksonen (digital twin) on virtuaalinen versio eli kaksonen todellisesta laitteesta, prosessista tai systeemistä, jolla visualisoidaan tai simuloidaan todellisen kohteen toimintaa tai ominaisuuksia. Tietoa kohteesta kerätään esimerkiksi erinäisillä sensoreilla. Digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää esimerkiksi uusiutuvan energian tuottamisen selvittämisessä ja tätä kautta myös kehittää liiketoimintaa ja kehittää järjestelmien turvallisuutta ja hyötysuhdetta.

FrostBit on osana DUKE-hanketta kehittänyt hankkeen ensimmäistä pilottikohdetta, joka on Lapin koulutuskeskus REDU:n opetuslämpölaitos Rovaniemen Jänkätiellä. Kyseinen digitaalinen kaksonen on toteutettu Unity 3D pelimoottorilla, ja visuaalisen mallin lisäksi se sisältää toiminnallisuuksia, joita löytyy myös reaalimaailman vastineesta.

UVLP (ulkovesilämpöpumppu) -toteutus on huoltotoimien opiskelijoille ja asiasta kiinnostuneille suunnattu virtuaaliympäristö, jossa käyttäjä voi suorittaa ulkovesilämpöpumpun varoventtiilin testauksen, mutasihdin puhdistamisen ja vuodon paikantamisen. Toteutuksessa on lisäksi mahdollista käydä läpi huoltomittarin käyttö ilmalämpöpumpun ulkoyksikön paineiden tarkistuksessa.

KLH (kaukolämpöhybridi) -toteutus on kiinteistöjen (lähinnä rivi- ja kerrostalokohteiden) isännöitsijöille ja taloyhtiön vastuuhenkilöille suunnattu ympäristö, jossa voidaan tarkastella rakennuksen kaukolämmön ja hybridiratkaisujen vuotuista lämmitystarvetta ja kustannuksia. Toteutuksessa voi myös katsella eri hybridilaitteiden ja alajakokeskuksen ulkoasua ja mahdollista sijoittelua teknisessä tilassa.

PROJEKTI

Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle

AIKATAULU

1.1.2020 – 31.12.2022

BUDJETTI

761 732 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tauno Tepsa

Hankkeen pitkäikaiset tulokset parantavat muun muassa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, Lapin alueiden energia- ja talotekniikan yritysten liiketoiminnan edellytyksiä sekä kilpailukykyä, ja lisäksi lisäävät valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alan koulutuksen järjestämisessä, ja niistä voidaan jatkokehittää uusia, alaa uudistavia ratkaisuja.