Liikunta- ja kulttuurikohteiden digikonseptointi

Pelillinen paikkatietosovellus toisi monipuolisempaa tietoa alueesta ja liikkumisen intoa kaikille kuntalaisille

Rovaniemen kaupungin ekosysteemisopimuksessa painotetaan arktista matkailua ja tulevaisuuden hyvinvointipalveluja. Kehityskohteita ohjaavat muun muassa uuden ajan matkailu ja digitalisaation hyödyntäminen luonto- ja liikuntamatkailussa. Kaupungin ympäristössä on paljon liikunta- ja kulttuurikohteita, joiden paikkatiedot ja saavutettavuus tulisi tuoda esille uusin ja mielenkiintoisin tavoin, jotta ne kannustavat mahdollisimman monet liikkeelle. Tätä konseptia tämä digimuotoiluhanke kehittää vuonna 2024.

Liikunta- ja kulttuurikohteiden digitalisoinnin muotoilu -hankkeessa suunnitellaan Rovaniemen liikunta- ja kulttuurikohteiden sovelluskonseptia. Hankkeen aikana kerätään kasaan Rovaniemen alueen julkisia ja yksityisiä toimijoita ideoimaan sisältöä konseptiin sekä suunnittelemaan sen tulevaisuutta. Päätoimenpiteisiin kuuluu:

  1. Kehittäjäverkoston luominen (tekemisestä kiinnostuneet yritykset ja muut toimijat)
  2. Sovelluksen sisällön työpajailu ja datankeruu
  3. Digitaalisen sovelluskonseptin luominen
PROJEKTI

Liikunta- ja kulttuurikohteiden digitalisoinnin muotoilu

AIKATAULU

1.1.2024 – 31.12.2024

BUDJETTI

73 338 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tuuli Nivala

Hankkeessa luodaan yhteistyökumppaneiden kanssa ideoitu sovelluskonsepti ja sen ympärille kehittäjäverkosto, jonka kanssa määritellään konseptin tulevaisuutta. Teemme läheistä yhteistyötä muiden liikunta- ja kulttuurikehitys- sekä verkostointihankkeiden kanssa vuoden 2024 aikana, ja järjestämme hankkeen osalta toimintaa, joihin aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Seuraa siis FrostBitin ja Lapin AMK:n viestintäkanavia, joissa viestimme toimista aktiivisesti!