WinterSim

Sääolosuhteiden simulointia ja ajoneuvojen automaation kehitystä

Tulevaisuuden älykkään ja automatisoidun liikenteen kehityksessä tulee huomioida erityisesti Suomessa ja pohjoisissa olosuhteissa sääolosuhteiden vaikutus. Kuinka tehokkaita ovat nykyiset sensorit ja miten niitä voidaan kehittää? Tähän WinterSim-projekti toteuttaa ajankohtaista tutkimustyötä sekä tuottaa arvokasta tietoa ajoneuvojen sensoreista ja sääolosuhteiden simuloinnista.

Pelitiimin insinöörit ovat kehittäneet ja pilotoineet hankkeen aikana erilaisia säädatan tiedonkeruumenetelmiä, muun muassa räätälöidyllä mittausasemalla Lapin AMK:n Rovaniemen kampuksella. Olosuhteiden mittaamista testataan muun muassa LIDAR-antureilla, syvyyskameralla ja lasertutkalla. Lisäksi WinterSimissä on tuotettu avoimen Carla-simulaatioavustan avulla ajoneuvosimulaatio, jossa sääolosuhteita simuloidaan virtuaalisesti Muonion Aurora-älytiellä. Projektissa syntyy tosielämän datalla käytännön työkaluja avoimelle lähdekoodille.

PROJEKTI

WinterSim

AIKATAULU

1.6.2020 – 31.5.2022

BUDJETTI

571 200 €

KONTAKTIHENKILÖ

Pertti Rauhala

Hankkeen päätuotoksia:

  • Nykytilakatsaus olosuhteiden simulointiin sensoreiden ja teknisen järjestelmien osalta, erityisesti ajoneuvoteollisuudessa
  • Kenttäolosuhteissa kerätty referenssidata
  • Avoimen lähdekoodin simulaatioympäristöön toteutetut ohjelmointiratkaisut
  • Simulaatiotestauksen raportit
  • Hankkeen aikana tuotetut julkaisut