VR Puhesimulaatiopeli

Pohjoismaisten kielten elvytystä ja oppia virtuaalitodellisuudella

Nordplus:n rahoittamassa ”VR Speech Simulation Game and VR Pedagogy” -projektissa luodaan
innovatiivinen virtuaalitodellisuuden opetus- ja oppimismenetelmä korkeakouluopiskelijoille. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden pohjoismaisten kielten taitoja, kehittää virtuaalipedagogiikkaa ja pohjoismaista yhteistyötä korkeakoulujen kontekstissa sekä tukea pohjoismaisten vähemmistökielten elinvoimaisuutta ja käyttöä.

VR-puhesimulaatio auttaa kehittämään korkeakouluopiskelijoiden kulttuurista ja kielellistä osaamista sekä Ruotsissa että Suomessa ja tukee opiskelijoiden integroitumista pohjoismaiseen työelämään. VR-ympäristö antaa opiskelijoille itseluottamusta ja rohkeutta kommunikoida kohdekielellä tarjoamalla turvallisen ja stressittömän ympäristön harjoitella kieltä. Suomenkieliset opiskelijat voivat oppia käyttämään ruotsia, kun taas vähemmistökielten puhujat ja muut suomen kielen opiskelijat (esimerkiksi kansainväliset opiskelijat Suomessa) voivat vastaavasti parantaa suomen kielen taitoaan.

FrostBit on pelin tekninen toteuttaja 3D-malleja, dialogisysteemejä ja Metahumaneita myöten. Puheskenaarioita tuotetaan kolme:

  1. Opastaminen
  2. Työnhaku
  3. Sairastaminen
Osa pelin dialogeista tapahtuu saunassa. Mallintanut Niklas Heikki (REDU)
Osa pelin dialogeista tapahtuu saunassa. Mallintanut Niklas Heikki (REDU)
Osa pelin dialogeista tapahtuu saunassa. Mallintanut Niklas Heikki (REDU)
PROJEKTI

VR Speech Simulation Game and VR Pedagogy

AIKATAULU

1.9.2023 – 31.8.2024

BUDJETTI

83 000 €

KONTAKTIHENKILÖ

Riikka Partanen

Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat organisaatiot ovat Lapin ammattikorkeakoulu (FrostBit), Uppsalan yliopisto ja Tukholman yliopisto, joista Lapin AMK on päätoteuttaja.

Hyperrealistinen virtuaalinen peli edistää positiivista asennetta pohjoismaisia kieliä kohtaan ja edesauttaa kielten elvytystä.