Wirma

Uusia ratkaisuja talven tiekunnossapitoon

FrostBit tuotti Industrial IoT applications in Winter Road Maintenance -projektissa web-järjestelmän, jonka avulla käyttäjä voi tutkia projektissa mukana olleiden kuljetusyritysten rekkojen mittaamaa tietoa tiestön kunnosta. Projektilla halutaan saada sidosryhmät tietoisiksi uusista tieinfrastruktuurin ja talvihoidon kehittämisen teknologioista ja niiden hyödyistä sekä tehdä arktisilla alueilla talviolosuhteista turvallisempaa, kestävämpää ja ympäristöystävällisempää.

Palvelu esittää graafisesti eri kohdat Suomen tiestöstä, ja näyttää ne kohdat missä tie on kuiva, märkä, liukas tai vaikkapa loskainen. FrostBit laboratorion vastuuna oli käsitellä ja hyödyntää anturoitua dataa, sekä esittää se halutulla tavalla WIRMA-webpalvelussa.

PROJEKTI

Industrial IoT Applications in Winter Road Maintenance

AIKATAULU

3.10.2016 – 30.9.2019

BUDJETTI

844 047 €

KONTAKTIHENKILÖ

Heikki Konttaniemi

Hankkeella odotetaan olevan merkittäviä tuloksia ja tuotoksia:

  1. Tutkimus ja demonstraatio uudesta optisesta hybridimittaustekniikasta, jolla voidaan saavuttaa lähes täydellinen talvitien pinnan olosuhteiden karakterisointi
  2. Tutkimus ja demonstraatio moderneista ajoneuvopohjaisista IoT-ratkaisuista sekä niihin liitettävistä tiesääsensoreista, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkeruun ajoneuvoista
  3. Pohjoisten ja arktisten teiden talvikunnossapidon päätöksenteon julkisen tukijärjestelmän demonstraatioversio, joka pohjautuu ajoneuvopohjaisiin reaaliaikaisiin havaintoihin ja niistä kehitettyihin ennusteisiin
  4. Viitekehys tieinfran talvikunnossapidon suunnitteluun nopeasti vaihtuvissa sääolosuhteissa
  5. Tutkimus ja demonstraatio paremmasta keli- ja tiesääennustetuotannosta, joka pohjautuu ajoneuvopohjaisiin havaintoihin
  6. Tutkimus hankkeen tulosten vaikuttavuudesta arvoverkossa ja yhteiskunnassa