Teolliset IoT ja AI-ratkaisut

ECSEL Joint Undertaking:in rahoittamassa CHARM-hankkeessa kehitetään ECS:ien (Electronics, Components & Systems) ennakoivaa huoltoa, automaatioita, kuntovalvontaa, reaaliaikaista tuotannonohjausta ja sen optimointia, virtuaalisia prototyyppisysteemejä ja niiden testausta oikeissa teollisissa olosuhteissa.

FrostBit selvittää hankkeessa Unreal Engine 4:n ja CARLA simulaattorin hyödyntämistä kaivosolosuhteiden ja kaivostilanteiden simuloinnissa. Toteutamme hankkeessa digitaalisen kaksosen reaalimaailman tunnelista mitatun datan pohjalta, sekä tunneliympäristöjen luomis-työkalun, jonka avulla voidaan nopeasti ja helposti luoda vaihtelevia simulointiympäristöjä erilaisilla propeilla ja olosuhteilla. Datanvälityksen rajapinnat kehitetään simulaation ja ulkoisten järjestelmien välille, jolla mahdollistetaan sensoridatan välittäminen ulos simulaatiosta sekä myös esimerkiksi ajoneuvon ohjauskomentojen vieminen simulaatioon. Hankkeen aikana tutkitaan myös muita mahdollisia keinoja generoida vaivattomasti erilaisia ympäristöjä pistepilvidatan avulla.

PROJEKTI

Challenging Environments Tolerant Smart Systems for IoT and AI

AIKATAULU

01/06/2020 – 31/05/2023

KOKONAISBUDJETTI

28 046 972 € (tot)
705 607 € (amk)

KONTAKTIHENKILÖ

Antti Niemelä @lapinamk

CHARM-hankkeessa on yhteensä 37 partneria kymmenestä eri maasta, jotka demonstroivat teollisia ECS-ratkaisuja kuuden käyttötapauksen kautta. Käyttötapaukset keskittyvät kuuteen teollisuussektoriin: kaivostoimintaan, paperitehtaisiin, koneistukseen, aurinkopaneelien valmistukseen, ydinvoimaloiden kunnossapitoon ja käytöstäpoistoon, sekä ammattimaiseen digitaaliseen printtaukseen. Hankekonsortio edustaa koko teollista arvoketjua.

charm-ecsel.eu

This project has received funding from the ECSEL Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 876362. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Finland, Austria, Belgium, Czechia, Germany, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Switzerland.