MetNe

Tulevaisuuden neuvontamenetelmät metsätaloudessa

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa MetNe-hankkeessa kehitetään metsätalouden lähi- ja etäneuvontatilanteissa tarvittavia työkaluja ja välineitä. Hankkeessa FrostBit on innovoinut ja kehittänyt uusia ja saavutettavampia ratkaisuja monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmien työkaluiksi, hyödyntämällä muun muassa verkkoselainpohjaista visualisointia niin, että työkalut ja metsän 3D-visualisointi on millä tahansa laitteella käytettävissä ja parin klikkauksen takana.

Hankkeessa selvitetään seuraavia näkökulmia:

  1. Miten metsäneuvonnassa voidaan vastata monitavoitteisen metsänomistajan tavoitteisiin ja miten vaihtoehtojen vertailua voidaan kehittää päätöksenteon tukena?
  2. Millaisia neuvonnan menetelmiä, aineistoja ja sovelluksia tarvitaan nykyhetken ja tulevaisuuden etäneuvontatilanteissa?
  3. Millaisia aineistoja lähikontaktissa tapahtuvissa neuvontatilanteissa tarvitaan tulevaisuudessa? 
  4. Millä tavalla paikkatietoaineistoja tulee visualisoida, jotta metsänomistajan käyttökokemusta voidaan kehittää? 
  5. Millä tavalla monitavoitteisten metsänomistajien neuvonnan menetelmiä ja aineistoja on kehitettävä tulevaisuudessa?
PROJEKTI

Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät

AIKATAULU

1.4.2021 – 31.12.2023

BUDJETTI

647 455 €

KONTAKTIHENKILÖ

Matias Hiltunen

Hanke on tehty monen metsäalan toimijan yhteistyönä. Tavoitteena on kehittää aineistoja vastaamaan nykyisen toimintaympäristön ja metsänomistajan vaatimuksia esimerkiksi puuntuotannon kannattavuuden maksimoimisen, hiilisidonnan, ekosysteemipalveluiden tuottamisen, luontomatkailun ja kulttuuripalveluiden näkökulmista. Toimenpiteillä tarjotaan uudenlaisia neuvonnan menetelmiä ja aineistoja ja tiekartta, jossa huomioidaan uudistamisen nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet.