Puhtaan ilman web-palvelu

Puhtaimman ilman Muonio

Suomessa on tutkitusti maailman puhtain ilma, ja kärkipaikan tässä ottaa erityisesti Muonion kunta. ”Arktista imua puhtaalla ilmalla” -hankkeessa on tavoitteena popularisoida Muonion Ilmatieteen laitoksen mittaustaseman tuottama tiede tiedoksi ja tuoda se erilaisten käyttäjäryhmien hyödynnettäväksi muun muassa; määrittelemällä puhtaan ilman termi ja siihen liittyvän mittausdatan muotoilu, tehden tiedosta digitaalisin keinoin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

 

FrostBit laboratorio on hankkeessa muotoilemassa mittausdataa ja visualisoimassa puhtaan ilman brändiä Muoniossa. Hankkeessa tuotetaan yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa puhtaan ilman indeksi, jonka pohjalta luodaan puhtaan ilman web-palvelu visualisointeineen alueellisen markkinoinnin ja muiden alueellisten toimijoiden käytettäväksi.

PROJEKTI

More arctic attractiveness with the purest air in the world

AIKATAULU

1.6.2021 – 30.6.2023

BUDJETTI

251 732 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tuomas Valtanen

Muonion kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on vahvistaa kunnan elinvoimaa, pyrkien vahvistamaan myös kestävää kehitystä ja ympäristön kunnioitusta muoniolaisessa elinkeinoelämässä. Hankkeessa tuotettava tieto ja tuotteistaminen pyritään saattamaan kohde- ja käyttäjäryhmien kuten alueen yritysten hyödynnettäväksi, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi imagomarkkinoinnissa, palveluissa ja koulutuksessa.