Valokuvasta marjasadon tilannekatsaus

Marjasadon laskenta tapahtuu perinteisessä mielessä manuaalisesti, joka on yksinkertaista mutta työlästä touhua. Marjamasiina-hankkeessa pyritään kehittämään tekoälyä hyödyntävä järjestelmä, jolla manuaalisesta laskennasta voitaisiin siirtyä valokuvaan perustuvaan automaattiseen marjojen tunnistamiseen ja laskentaan. Tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa marjalaskentaan menevää aikaa ja vaivaa.

Marjasadon tilannetta on lähdetty ratkaisemaan hankkeessa kone- ja syväoppimisen avulla. Web- ja mobiilitiimi käynnisti varsinaisen teknisen toteutuksen kesällä 2021 ja tuotti kumppaneiden kanssa yhteistyössä hankkeeseen alustavaa marjakuva-aineistoa. Koneoppimisen näkökulmasta on tärkeää, että aineistoa on paljon ja se on monipuolista. Kuvien annotointi tapahtuu Label Studio -sovelluksella, jonka käytöstä on kuvia alapuolella.

Voit seurata hankkeen kulkua myös sen virallisesta blogista:

PROJEKTI

Konenäkö marjahavaintoseurannoissa

AIKATAULU

01/01/2021 – 30/09/2022

KOKONAISBUDJETTI

120 400 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tuomas Valtanen / +358 40 687 2919

Hankkeen tuloksina saadaan kuvia käsittelevä ohjelmisto sekä puhelinsovellus-prototyyppi, joka laskee kukkien, raakileiden ja kypsien marjojen määrän automaattisesti. Toimenpiteillä lisätään uusiutuvien raaka-aineiden älykästä hyödyntämistä ja sillä pyritään myös laajemman ja kansainvälisemmän pilotointihankkeen suunnitteluun tulevaisuudessa.