Oikean elämän ongelmanratkaisua virtuaalisessa ympäristössä

Virtuaalinen hakekontti on virtuaalisen todellisuuden teknologialla toteutettu demonstraatio osana Kiertotalous AMK:n toista työpakettia. Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulujen yhteistyössä erilaisia kiertotalousopintojen oppimisympäristöjä.

Virtuaalisen hakekontin VR-ympäristö vastaa oikean elämän ongelmatilannetta lämpövoiman kanssa, jossa liikutettava hakekontti voidaan tuoda paikalle tuottamaan lämpöä. Käyttäjä pystyy hakekontissa liikkumaan ja katselemaan virtuaalilaseilla ja ohjaimilla ja säätämään kattilan lämpötilaa ja arvoja.

PROJEKTI

Kiertotalous AMK

AIKATAULU

01/01/2018 – 31/12/2020

KOKONAISBUDJETTI

2 526 900 €

KONTAKTIHENKILÖ

Petri Kuisma / +358 40 739 6078

Virtuaalinen hakekontti on demonstraatio siitä, että lämpövoimalaitoksesta voidaan toteuttaa digitaalinen kaksonen, ja joka myös toteutetaan toisen asteen koulutuksessa käynnissä olevassa hankkeessa. Se toimii myös oppimisympäristönä niin opiskelijoille kuin alalla toimiville yrityksille. Oppimisympäristö mahdollistaa lämpövoimalan eri toimintojen ja ongelmatilanteiden harjoittelun ilman, että voimalaitoksen energiantuotantoa pitää ajaa alas. Tällaisen ympäristöt mahdollistavat etäopiskelua myös muilta paikkakunnilta.