LeveLappi

Tiesitkö, että suomalaisen pelialan liikevaihto ylitti vuonna 2021 jo 3 miljardia euroa? Peliteollisuus kasvaa ja kehittyy nopeasti, ja siihen liittyvää liiketoimintaosaamista ja yrityskasvua tulisi parantaa. Lapin ammattikorkeakoulu on järjestänyt jo vuodesta 2017 kesäpeliopintoja, joista on syntynyt pelejä suurella kaupallisella potentiaalilla. Korkeakouluilla tai Lapissa yleensäkään ei kuitenkaan ole riittävästi resursseja, joilla voitaisiin sparrata pelikehittäjiä yritystoimintaan. Tähän ongelmakohtaan Lapin Yliopiston ja Lapin AMK:n yhteishanke LeveLappi pyrkii vastaamaan.

LeveLappi-hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja vakiinnutetaan opinnot, jotka keskittyvät eritoten liiketoimintaan pelialalla. Kesäpeliopintojen jatkeeksi kehitetään uudet bisnespeliopinnot, joita pilotoidaan hankkeen aikana kaksi kertaa pelialan ammattilaisten kanssa. LeveLappi tukee uusien yritysten syntymistä Lapissa ja luo tiimeille mahdollisuuksia esitellä pelejä julkaisijoille ja sijoittajille, niin pelialan tapahtumissa kuin muualla. Hankkeessa onkin monta kohdeyleisöä ja mahdollisuuksia osallistua monenlaiselle toimijalle (tiivistelmä alla).
 

Opiskelijalle ja työikäiselle

Projektissa kehitetään pelialan liiketoiminnan koulutusta. Pelibisnesopinnot järjestetään kesäpeliopintojen rinnalla.

Pelialan ammattilaiselle

Pelialan ammattilaisia kannustetaan osallistumaan hankkeen toimintaan ja opintojen pilotointiin, ja alan opetusta ja mentorointia etsitään mukaan. Pilotointi tapahtuu osittain työpajamuotoisesti.

Opettajalle

Opettajana sinulla on tilaisuus saada ajantasaista tietoa ja osaamista pelialan liiketoiminnasta ja tuoda mukaan omaa osaamistasi.

Yrityskehittäjälle

Projektista syntyy paljon teknistä ja taiteellista osaamista, ja pilotit esitellään ammattilaisraadille. Ehkä sinulla yrittäjänä on tietotaitoja ja verkostoja, jotka ovat arvokkaita raatiin tai bisnesopintoihin?

Kaiken oleellisen tiedon pelibisnesopinnoista ja koulutuksesta löydät LeveLapin sivuilta!

Eric Zimmerman LeveLapin työpajassa
LeveLapin Game Design työpajaan osallistui paljon ihmisiä
”Kuinka korjata rikkinäinen peli?”
PROJEKTI

LeveLappi – peliliiketoiminnan edistäminen Lapissa

AIKATAULU

1.9.2023 – 31.3.2026

BUDJETTI

497 343 €

KONTAKTIHENKILÖ

Heikki Tikkanen

Hanke toimii monen muun yritysverkostohankkeen kanssa yhteistyössä ja vahvistaa Lapin startup-ekosysteemiä pelialan osalta. Peliliiketoiminnan kehittäminen Lapissa edistää lappilaisten pelialan osaajien pysyvyyttä alueella ja Suomessa.

Kurkkaa myös LeveLapin omat nettisivut