ReHV

Raskaan liikenteen sähköistäminen

Robocoast E-Heavy Vehicles (ReHV) on Prizztechin koordinoima hanke, joka toteutetaan Lapin, Turun ja Centrian ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena on ratkaista raskaan liikenteen sähköistymistä hidastavia kehityshaasteita ja rakentaa innovaatioklusteri joka toimii teeman parissa.

FrostBitin päätavoitteena on kehittää simulaatio, jonka avulla voidaan testata raskaan liikenteen sähköistymistä haastavissa olosuhteissa. Simulaatio toteutetaan peliteknologioita hyödyntämällä, joka mahdollistaa sekä näyttävän näköisen ympäristön että realistisen simulaation kehittämisen. Simulaatiota varten rakennetaan laaja ympäristö Helsinki-Turku moottoritien ympärille. Ympäristössä näytetään liikenteen sähköistymisen sekä eri sääolosuhteiden vaikutuksia. Alueiden ohella mallinnetaan myös tarvittavat ajoneuvot.

 
PROJEKTI

Robocoast E-Heavy Vehicles

AIKATAULU

1.1.2023 – 31.12.2025

BUDJETTI

762 200 €
(AMK 258 199 €)

KONTAKTIHENKILÖ

Petteri Maljamäki

Hankkeen tuloksena syntyvällä innovaatioklusterilla toivotaan olevan kyvykkyyttä toteuttaa raskaan kaluston sähköistymistä edistäviä korkean vaativustason hankkeita kansainvälisesti. Hankkeessa testatut konvertointimenetelmät pystyvät avustamaan diesel-käyttöisten kuorma- ja linja-autojen muuttumista sähkökäyttöisiksi. Toimenpiteet mahdollistavat myös suomalaisille alan yrityksille toimia akkuteknologian kehityksen kärjessä.