Virtuaalisia visualisointeja metsäsuunnitteluun

Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on yhä tärkeämpää luonnonvarojen ja maankäytön suunnittelussa. Virtuaalimetsä 2.0 -hankkeen tavoitteena on kehittää Virtuaalimetsää edelleen ja laajentaa ympäristön käyttöä palvelemaan metsäelinkeinon ja metsätalouden suunnittelua sekä puunhankintaa alueellisella ja kansallisella tasolla. Suunnittelutyökalussa on mallinnettu alueita koko Suomesta, jossa on huomioitu alueellisesti puuston erilaiset kasvutavat ja kasvupaikat.

Virtuaalimetsä 2.0 käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmaa generoimaan metsäkuvio- tai pistemuotoisen puudatan, kasvupaikkadatan ja maastodatan muutoksia virtuaalisessa 3D-visualisoinnissa. Visualisointi luo virtuaalimaailmaan maaston muodot, puuston, pohjakasvillisuuden, tietson, vesistön, kalliot, kivikot ja hakkuualueet. Ympäristössä voidaan liikkua maan tasalla tai ilmassa ja tarkastella generoituja muutoksia maastossa sekä tarkastella alueellisesti puuston tietoja ja kasvun muutoksia.

Virtuaalimetsästä on julkaistu syyskuussa 2020 julkinen versio, joka on ladattavissa täältä:

PROJEKTI

Virtuaalimetsä 2.0

AIKATAULU

01/06/2018 – 30/09/2020

KOKONAISBUDJETTI

496 570 €

KONTAKTIHENKILÖ

Markus Korhonen / +358 40 672 5061

Virtuaalimetsä tarjoaa täysin uudenlaisen teknologiatyökalun luonnonvarojen käytön osallistavaan suunnitteluun ja hankkeella tulee olemaan pitkäaikaista vaikutusta metsätalouselinkeinon raaka-aineen saannin varmistamiseen. Hankkeen lisäarvoa ja käyttömahdollisuuksia voidaan kartoittaa myös muista tärkeistä elinkeinoista, kuten matkailusta.