Lapin tarinoita elämysteknologioilla

Xstory – Lapin tarinoita elämysteknologian avulla -hanke jatkaa aiempien elämysteknologiahankkeiden työtä teknologian, kulttuurin ja matkailun rajapinnassa. Edeltävissä hankkeissa on tunnistettu alueen yrittäjien kiinnostus elämysteknologioiden hyödyntämiseen, sekä toisaalta tuen tarve mahdollisuuksien kartoittamisessa ja erilaisten ratkaisujen käyttöönotossa. Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n yhteishanke keskittyy kulttuurimatkailun mahdollisuuksiin, joiden kautta voidaan kehittää paikallisturismia teknologiaa hyödyntäen.

Sallan VR-hautausmaata uudistetaan

Tarinat herätetään hankkeen demoissa eloon historiallisia aineistoja, nykydataa ja peliteknologioita yhdistelemällä. Arkistolähteet, kulttuuritoimijoiden asiantuntijuus ja suullisesti kerätyt tarinat saavat tuekseen mm. maastodataa, 3D-skannausta ja animaatiota. Käsiteltäviksi tarinoiksi, tai paikoiksi, voidaan valita niin tuttuja kuin tuntemattomia aiheita. Vuosikymmenten saatossa muuttunut ympäristö, tunnetut lappilaiset tai paikalliset legendat pystytään peli- ja XR-teknologioiden avulla esittämään elävällä ja yleisöä kiinnostavalla tavalla.

Hankkeessa demonstroidaan usean eri teknologian soveltamista, muun muassa; silmikkonäytöt, keholliset ja elekäyttöliittymät ja mobiilisovellukset. Hankkeessa tuotetaan kolme museo- tai kaupunkitoteutusta ja viisi yrityksille tehtävää demoa tai palvelukonseptia, FrostBit osallistuu niiden määrittelyyn ja tekniseen tuotantoon.

PROJEKTI

XStory – Lapin tarinoita elämysteknologian avulla

AIKATAULU

01/07/2023 – 30/11/2025

KOKONAISBUDJETTI

337 100 €
(AMK 269 677 €)

KONTAKTIHENKILÖ

Siiri Paananen

Elämysteknologiat luovat mahdollisuuksia mm. kesäturismiin sekä erilaisten etäkokemusten luomiseen ja uusien liiketoimintamallien kokeilemiseen ja luomiseen. Digitaalisten teknologioiden avulla voidaan visualisoida ja kertoa tarinoita myös tavalla, joka ei vaadi ympäristön muokkaamista tai vahingoittamista. Aineettomat ratkaisut tekevät myös monista kohteista ja elämyksistä saavutettavampia laajemmalle kohdeyleisölle.