Virtuaalituotantoa Lappiin

Mahtipontista teknologiakehitystä Pohjois-Suomeen uuden studion ja virtuaalituotannon voimin

Virtuaalituotannoissa on kyse uudesta tavasta yhdistää digitaaliset ympäristöt oikeaan maailmaan hyödyntämällä virtuaalisia kameroita, liikkeenkaappausta, reaaliaikaisesti pelimoottoreilla luotuja ympäristöjä sekä kehittynyttä led-teknologiaa. Suomessa virtuaalituotantojen tekemiseen soveltuvia studioita on vasta muutamia ja aihealueen ympärillä tehtyä tutkimusta saatavilla vain vähän. EAKR-rahoitettu VTST-hanke tuo Pohjois-Suomeen Rovaniemelle ensimmäisen virtuaalituotantostudion, joka koostuu valtavasta LED-videonäyttökokonaisuudesta, kamerasysteemeistä ja liikkeenkaappausteknologiasta.

 

VTST-hankkeen tarkoituksena on rakentaa Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteiskäyttöön LED-näyttöihin pohjautuva virtuaalituotantostudio, joka mahdollistaa reaaliaikaisen liikekaappauksen sekä lavasteiden ja ympäristöjen luomisen ja manipuloinnin, striimatuista livelähetyksistä ja esityksistä elokuvatason tuotantoihin. Virtuaalituotantoa ja siihen liittyvää teknologiaa testataan ja pilotoidaan erilaisissa yhteistyöpaketeissa hankkeen aikana.

  1. Teknologian hyödyntäminen teatteritaiteessa – Yhteistyössä: Rovaniemen teatteri
  2. Virtuaalituotannon hyödyntäminen videotuotannossa – Yhteistyössä: Flatlight Creative
  3. Suoratoistetun lähetyksen visualisointi ja taustoittaminen – Yhteistyössä: Avea Media
  4. Reaali- ja virtuaalimaailman rajan hämärtäminen – Yhteistyössä: Joulupukki TV
  5. Virtuaalisen kierroksen toteuttaminen virtuaalituotantoa hyödyntäen – Yhteistyössä: RVN Consulting
  6. Virtuaaliteknologian hyödyntäminen sote-alalla – Lapin AMK, hoitoala

Hankkeen ajankohtaisia toimenpiteitä ja tuotoksia pääsee seuraamaan lähemmin sen omilta nettisivuilta, jotka valmistuvat vuonna 2024.

PROJEKTI

Virtuaalituotantostudioteknologiat (+investointi)

AIKATAULU

1.8.2023 – 31.12.2025

BUDJETTI

1 231 143 €
(478 573 € investointi)

KONTAKTIHENKILÖ

Samuli Valkama

VTST-hanke on Lapin ammattikorkeakoulun koordinoima ja Lapin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettu. Hankkeen rinnalla kulkee sen investointihanke, jonka avulla Lapin korkeakoulukonserniin investoidaan ja rakennetaan virtuaalituotantostudio. Studio mahdollistaa usinta teknologiaa sisältävän tutkimus-, tuotanto- ja opetusympäristön sekä tarjoaa uudenlaisen studiotilan Lapin paikallisten pk-yrityksien hyödynnettäväksi. Studion arvioitu rakentumisaika on vuoden 2024 aikana.

Hanke kehittää Lapin imagoa älykkään erikoistumisen alalla ja kilpailukykyä teknologiasektorilla tuomalla virtuaalituotannon mahdollisuuksia myös Pohjois-Suomeen.