UX & Palvelumuotoilu FrostBit labrassa

Olen Lapin yliopiston palvelumuotoilun tohtoriopiskelija ja harjoittelija FrostBit ohjelmistolaboratoriossa. On ollut suuri kunnia päästä harjoitteluun FrostBitille. Sain mahdollisuuden päästä harjoittelemaan UX ja palvelumuotoilua FrostBitin eri projekteissa, ja haluaisinkin kertoa teille mielelläni kokemuksistani.

 

Mitä ovat UX ja palvelumuotoilu?

Viime aikoina UX-suunnittelu ja palvelumuotoilu ovat olleet hyvin ajankohtaisia: olet saattanut kuulla monista tuotteista ja ohjelmistoista, joita on sovellettu UX-suunnittelu sekä palvelumuotoiluperiaatteilla. Mitä ne oikeastaan tarkoittavat?

UX tarkoittaa käyttökokemusta, englanniksi ’User Experience’. Normaalisti suunnitteluohjelmistojen osalta UX-suunnittelijat keskittyvät enemmän ohjelmistojen logiikkaan. Hyvän UX-suunnittelun avulla käyttäjät eivät hämmenny ja eksy 2D-maailmaan (sovellukset, verkkosivustot jne.) tai 3D-maailmaan (VR- tai AR-tekniikat). Useimmissa tilanteissa UX-suunnittelu liittyy läheisesti UI-suunnitteluun (käyttöliittymäsuunnittelu).

Toistaiseksi ei ole vielä olemassa yhtä virallista määritelmää palvelusuunnittelulle. Minulle palvelusuunnittelun ydin on ”empatia”, mikä tarkoittaa, että palvelumuotoilijan on ajateltava ”palveluprosessia” kaikkien sidosryhmien näkökulmista. Esimerkiksi, jos kehität B2C-verkkosivustoja, sidosryhmiksi otetaan mukaan verkkosivustoja käyttäneet asiakkaat, henkilökunta sekä jopa jotkut kolmannet osapuolet. Lisäksi palvelumuotoilu käsittää koko prosessin suunnitteluratkaisun mukaan. Esitän esimerkin ravintolasta: Kun näet ensimmäisen kerran ravintolan logon ja kasvot, palvelusuunnittelun prosessi on jo alkanut. Ruokailuympäristö, ruoan maku, henkilökohtainen palvelu ja jopa antamasi palaute – kaikki nämä voivat olla osa palvelusuunnitteluprosesseja.

Minulle palvelumuotoilu muistuttaa enemmän strategista suunnittelua: itse tuotteen lisäksi palvelumuotoilu tarjoaa tehokkaamman ja arvokkaamman suunnitteluprosessin, joka ratkaistaan ”kipupisteiden” kautta. Palvelumuotoilulla on laajempi soveltamisala, joka ei sisällä vain UX-suunnittelua, vaan myös graafisen suunnittelun, tuotesuunnittelun, tietosuunnittelun ja niin edelleen.

Alla näet perustason suunnitteluprosessin, jota seuraan itse aina:

Kuinka päädyin UX- ja palvelumuotoilu-harjoitteluun FrostBit-ohjelmistolaboratoriossa?

FrostBit-ohjelmistolaboratoriossa harjoittelujaksoni aikana olen tehnyt pääasiassa kahta asiaa: ensimmäisenä olen suunnitellut FrostBit-verkkosivustoille uusia ominaisuuksia tai parannusehdotuksia, ja toisena tein sisustussuunnittelua laboratorion toimiston ulkopuoleiselle aulalle. Voit ajatella, että verkkosivujen suunnittelu liittyy UX-suunnitteluun ja palvelumuotoiluun – mikä on totta. Suunnitteluprosessissani toteutin verkkosivustolle animaatioita, jotka kiinnittävät asiakkaiden huomion heti, kun he saapuvat verkkosivustolle, ja tätä kautta huomaamaan tärkeimmät asiat. Lisäksi joihinkin teksteihin yhdistettiin kuvakkeita: tällä tavalla tieto voidaan siirtää lukijoille hyvin lyhyessä ajassa. Vaikka suunnittelijoilla on yleisiä vinkkejä, joita usein sovelletaan web-suunnitteluussa, haluan itse kiinnittää huomiota enemmän ajattelutapaan, eli kuinka lukijat itse ajattelisivat ja kuinka tieto voidaan siirtää heille. Kun suunnittelen tällä tavalla, voin määritellä suunnitteluratkaisun ytimen, tasapainottaa molempien osapuolten vaatimukset ja kiinnittää huomiota aiemmin mainitsemaani ”empatiaan”.

Aulan sisustussuunnittelussa minulla on ollut sama ajatteluprosessi: prosessi määrittelee sekä kohderyhmän että tavoitteen ja päätoiminnot sekä suunnittelun elementit (jokaiselle ryhmälle) aulassa. Kokemukseni perusteella käytin UX- ja palvelumuotoilua aulan ”kokonaiskuvan” suunnitteluun ja käytin sitten sisustussuunnittelua tapana soveltaa ja näyttää ideani ja suunnitteluratkaisut.

Harjoitteluni aikana en vain kehittänyt suunnittelun perustaitojani, vaan myös harjoittelin palvelusuunnittelun avainkohtia FrostBitilla. Määrittelisin kolme tiettyä ydintä, jotka on pidettävä mielessä suunnitteluprosessin aikana:

  • Kuinka kasvattaa asian arvoa
  • Kuinka hyödyntää yhteissuunnittelua (co-design)
  • Mikä on se ”uusi idea” tai ratkaisu
 

Mitä näkyy FrostBitin UX ja palvelumuotoilun tulevaisuudessa?

Olen ehdottoman varma, että palvelusuunnittelulla ja UX-suunnittelulla on valoisa tulevaisuus FrostBit-ohjelmistolaboratoriossa. Riippumatta siitä, miten maailma muuttuu, jokainen Frostbit-ohjelmiston edistyminen voi muuttaa tai ohjata ihmisten käyttäytymistä. Siksi käytämme palvelumuotoilua nähdäksesi kokonaiskuvan ja antamalla ”oikeat” ohjeet projekteillemme. FrostBitissä emme sovella vain ”todellisia” suunnittelutaitoja, vaan myös ”empatian” ajattelutapaa projekteissamme ja pyrimme jatkuvasti etsimään tapoja luoda tämä. Jos haluat nähdä, kuinka käytämme UX:ää ja palvelumuotoilua projektissamme inspiroivien tulosten luomiseen, pysy ajan tasalla portfoliostamme ja julkaisuista!

Nan Li

Nan Li työskentelee asiantuntijana FrostBitillä. Hän on palvelumuotoilun tohtorikandidaatti Lapin yliopistossa. Palvelusuunnittelu ja graafinen suunnittelu ovat hänen päätyöalueitaan.