Luonto Rovaniemi

Teknologiaa luontomatkailuun Rovaniemellä

FrostBit oli mukana LuontoRovaniemi-hankkeessa, jossa Lapin AMK kehitti Rovaniemen kaupungin, Metsähallituksen ja Lapin luontopalveluiden kanssa yhteistyössä Rovaniemen luontomatkailun ja virkistyskäytön teknologista markkinointia ja viestintää. Hankkeessa toteutettiin kaupungille ja matkailuyrittäjille digitaalisia välineitä luontomatkailun tunnettavuuden ja markkinoinnin edistämiseksi.


Laboratoriomme tuotti projektissa Luonto Rovaniemi -mobiilisovelluksen (Android), joka löytyy Google Play -latauspalvelusta. Tavoitteena oli kehittää matkailua palveleva mobiilisovellus yhteistyössä Rovaniemen kaupungin sekä Metsähallituksen kanssa. Sovelluksessa on sisällytetty luontopoluille erilaisia tehtäviä ja nähtävyyksiä, joita tarkastellaan muun muassa videoiden, kuvien ja tietovisojen muodossa. Sovellus esittää myös retkeilyyn käytetyn ajan ja matkan pituuden.

PROJEKTI

Luonto Rovaniemi

AIKATAULU

1.11.2016 – 30.9.2019

BUDJETTI

714 126 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tuomas Valtanen

Luonto Rovaniemi -hankekokonaisuden tuloksena ovat helposti saavutettavat sähköiset luontomatkailupalvelut kaikkien hyödennettäväksi, yhteinen brändi (arvot, laatu ja turvallisuus) markkinoinnin välineeksi matkailuyrittäjille ja -alan toimijoille sekä kokonaisvaltaisia luontoelämyksiä matkailijoille. Brändiä hyödynnetään Napapiirin retkeilyalueen ja Napapiirin matkailualueen keskeisten reittien lähtöalueiden opastauluissa, sähköisissä palveluissa ja alueen matkailumarkkinoinnissa.