Digitaalisilla kaksosilla visuaalisia ja toiminnallisia malleja

Digitaalinen kaksonen (digital twin) on virtuaalinen versio eli kaksonen todellisesta laitteesta, prosessista tai systeemistä, jolla visualisoidaan tai simuloidaan todellisen kohteen toimintaa tai ominaisuuksia. Tietoa kohteesta kerätään esimerkiksi erinäisillä sensoreilla. Digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää esimerkiksi uusiutuvan energian tuottamisen selvittämisessä ja tätä kautta myös kehittää liiketoimintaa ja kehittää järjestelmien turvallisuutta ja hyötysuhdetta.

FrostBit on osana DUKE-hanketta kehittämässä hankkeen ensimmäistä pilottikohdetta, joka on Lapin koulutuskeskus REDU:n opetuslämpölaitos Rovaniemen Jänkätiellä. Kyseinen digitaalinen kaksonen toteutetaan Unity 3D pelimoottorilla, ja visuaalisen mallin lisäksi se tulee isäsltämään toiminnallisuuksia, joita löytyy myös reaalimaailman vastineesta. Realistinen toiminnallinen malli tulee sisältämään myös vastaamaan äänimaailman.

PROJEKTI

Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle

AIKATAULU

01/01/2020 – 31/12/2022

KOKONAISBUDJETTI

761 732 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tauno Tepsa / +358 40 821 6865

Hankkeen pitkäikaiset tulokset parantavat muun muassa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, Lapin alueiden energia- ja talotekniikan yritysten liiketoiminnan edellytyksiä sekä kilpailukykyä, ja lisäksi lisäävät valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alan koulutuksen järjestämisessä, ja niistä voidaan jatkokehittää uusia, alaa uudistavia ratkaisuja.