KulttuuriOsaaja

Uusia toimintamalleja ja teknologiaratkaisuja Sote-sektorille

”Kulttuuriosaaja -kulttuurinen osaaminen sote-alan työharjoitteluissa” on Oulun yliopiston toteuttama hanke, jossa luotiin yhteinen toimintamalli ja digitaalinen verkosto sote-sektorilla toimivien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden, sairaanhoitajien, sekä opettajien ja ohjaajien välille. Tarve on noussut nykyisistä ja tulevaisuuden sote-sektorin osaamistarpeista, jolloin helpotetaan maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien- ja opiskelijoiden integroitumista työelämään.

FrostBit laboratorion osuus hankkeessa koskettaa realistisen VR-simulaation tuotantoa, jossa on kaksi skenaariota: anafylaktinen reaktio ja potilaan ohjaus kotiuttamistilanteessa. Skenaarioiden määrittelyssä on käytetty palvelumuotoilun metodeja ja siihen on yhdistetty alan viimeisimpiä teknologioita: Unreal Engine 5:sta ja MetaHuman:ia.

Alla on videoita hankkeen kehitysprosessin alkupuolelta.

PROJEKTI

KulttuuriOsaaja -kulttuurinen osaaminen sote-alan työharjoitteluissa

AIKATAULU

1.3.2020 – 28.2.2023

BUDJETTI

243 510 €

KONTAKTIHENKILÖ

Marita Turulin

Hankkeella vastataan koulutuskehitystarpeisiin uusilla toimintamalleilla ja modernilla teknologialla, jolloin lisätään maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja -opiskelijoiden valmiutta potilasturvalliseen toimimiseen sekä tuetaan ammatillista oppimista ja kehitystä myös ohjaaja- ja esimiestasolla.