Game Dev -tiimin työskentely FrostBitillä

Meitä labrassa työskentelee jo noin 40 palkattua henkilöä sekä tietenkin meidän harjoittelijamme, vaihto-opiskelijat sekä opinnäytteen tekijät. Iso osa tästä työskentelee Game Development (Game Dev / peli) tiimissä eri peliprojekteissa. Henkilöstömäärämme on kasvanut huimasti viime vuosina ja mukaan on tullut paljon eri osaamista. Emme ole enää pelkästään insinöörijoukko, joka koodaa pimeässä laboratoriossa Jolt Colan voimalla. Mukaan on tullut muun muassa mallinnuksen, graafisen suunnittelun, palvelumuotoilun, audiovisuaalisen ja pelipedagogiikan ammattilaisia, sekä jokaisen henkilökohtainen osaaminen. Tiimissämme on todella vahva osaaminen viemään projekteja aivan alkumetreiltä maaliin asti. Teemme todella tiiviisti yhdessä projekteja mobiili ja web tiimin kanssa, sillä lähes jokainen projektimme tarvitsee vähintään web-sivuston tai taustajärjestelmän. Monimutkaisen taustajärjestelmän rakentaminen on labran mobiili ja web tiimin ydinosaamista.

Kaivosprosesseihin tutustumista Mantovaaran louhoksella

Mitä me teemme Game Dev tiimissä? Päätyökalumme ovat eri pelimoottorit, käytämme pääsääntöisesti Unity3D tai Unreal pelimoottoria projektin mukaan. Vaikka tiimimme nimi on Game Dev Team, emme ehkä tee pelejä siinä perinteisessä muodossa. Hyödynnämme peliteknologiaa esimerkiksi visualisointeihin, simulaatioihin, oppimisympäristöihin tai markkinointiin. Tämä tekee työstä todella monipuolista; pääsemme työskentelemään eri substanssialojen kanssa ja olemme tehneet erilaisia peliteknologiaa hyödyntäviä toteutuksia aina hiukkasfysiikasta sairaanhoitoon. Eikä ainoastaan se, että teemme pelkästään yhteistyötä eri substanssialojen kanssa – pääsemme myös tutustumaan ja opiskelemaan millaista työskentely on erilaisilla aloilla, esimerkiksi kaivoksissa. Hyvänä esimerkkinä toimii KaiVi-hanke, jonka aikana hankkeessa työskennelleet ohjelmoijat ja mallintajat lähtivät työharjoitteluun kaivokselle tutustumaan kaivoksen toimintaan. Tällainen toiminta on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan rakentaa ympäristöjä, jotka vastaavat todellisuutta. Tärkeää on myös, että kehitystiimille kasvaa jonkinlainen ymmärrys substanssialasta ja pystyy näin keskustelemaan tehokkaasti ammattilaisten kanssa.

 

Monialaista osaamista ja oppimista

Peliteknologioiden täysipainoinen hyödyntäminen vaatii usean ammattilaisen yhteistyötä. Jokainen projekti alkaa suunnittelulla ja määrittelyllä johon osallistuu niin substanssiasiantuntijoita, suunnittelijoita, ohjelmoijia kuin artisteja. Tässä vaiheessa myös mietitään pedagogisia ratkaisuja oppimisympäristöihin tai mukaan otetaan palvelumuotoilun työkalut. Varsinaiset toteutukset pitävät sisällään projektista riippuen erilaisia vaiheita, mutta tyypillisesti projekti aloitetaan konseptoinnilla, teknologiatesteillä tai prototyypeillä, josta siirrytään varsinaisen tuotekehitykseen. Projektista riippuen projektille valitaan sopivat työkalut sekä tarvittavat menetelmät projektin läpiviemiseksi. Käytämme useassa projektissa scrum-menetelmää: menetelmä mahdollistaa ketterän kehityksen, sekä toimii erittäin hyvin nykyisessä tilanteessa, jossa työskentely tapahtuu pitkälti etänä.

Uudet teknologiset laitteet ja ratkaisut ovat meillä käytössä useassa projektissa. Pääsemme esimerkiksi toteuttamaan erilaisia virtuaalitodellisuuden ympäristöjä ja etsimään myös uusia ratkaisuja hyödyntää virtuaalitodellisuutta. Virtuaalitodellisuus on vain yksi uusista teknologioista, joita hyödynnämme. Virtuaalitodellisuuden lisäksi pääsemme hyödyntämään projekteissamme muun muassa tekoälyä, koneoppimista, sensoreita, liikealustoja ja ohjaimia. Pyrimme aina löytämään uusia tapoja hyödyntää teknologiaa toiminnassamme parhaan lopputuloksen saamiseksi.

Vaikka meillä labrassa jokaisella on oma roolimme, ei se tarkoita, että ohjelmoijan tarvitsee pelkästään koodata, tai mallintajan mallintaa. Oman osaamisen ja tahtotilan mukaan pääsee monipuolisesti osallistumaan erilaisiin tehtäviin. Tarjolla on hankesuunnittelua, artikkeleita, esittelyjä, kehittämistehtäviä, harjoittelijoiden ohjaamista, teknistä vetovastuuta, työpajoja, webinaareja ja monia muita toiminamme kannalta tärkeitä tehtäviä. Kliseistä, mutta totta; ei yhtään samanlaista työpäivää, ei yhtään samanlaista projektia.

Osa henkilökuntaamme toimii myös tuntiopettajina tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa. On todella palkitsevaa päästä jakamaan osaamistamme tuleville insinööreille ja päästä myös sitä kautta laboratoriona antamaan oman panoksensa alueen kehittymiselle. Tulevana kesänä olemme mukana jälleen kerran rakentamassa kesäpeliopintoja, suunnittelu on hyvässä vauhdissa, parhaat kesäpeliopinnot ovat jälleen luvassa. Muista seurata blogiamme, laitamme varmasti tunnelmia kesäpeliopinnoista kesän aikana.

Käy tutustumassa erilaisiin projekteihimme portfoliossamme

Toni Westerlund

Ei ole ongelmaa, jota Toni ei ratkaise. Toni on ohjelmistotekniikan ja ohjelmoinnin raaka ammattilainen: "propellihattu" on varmasti oikea nimitys Tonista. Peliteknologia ja virtuaalitodellisuus ovat erityisesti lähellä Tonin sydäntä. Hän viihtyy myös opettamassa, mikä on hienompaa kuin oman tietämyksen jakaminen ja uusien propellihattujen kasvatus. Toni vetää FrostBitin pelitiimiä ja toimii myös tieto- ja viestintätekniikan alumnivastaavana.