Artikkeleissa on käynnissä huoltotoimenpiteet

FrostBit lanseeraa liikunta- ja kulttuuri sovelluskonseptin kehitysverkostoa Rovaniemellä

Millainen on "hyvä" paikkatietosovellus?

Nopealla etsinnällä Apple- tai Playstoresta ei löydy sellaista sovellusta, josta löytyisi liikuntakohteet ja retkireitit, kulttuuri- ja nähtävyyskohteita, sekä tietoa näiden alojen palveluntarjonnasta. Ehkä moni päätyykin retkellä käyttämään Google Mapsia, tai toisinaan etsimään selaimella paikallisia paikkatietopalveluja kohteista. Jotkut reittipalvelut saattavat olla maksumuurien takana, tai Google Maps tarjota liikaa tietoa.

Rovaniemen alueella on paljon reittejä, liikuntapaikkoja sekä kulttuuri- ja nähtävyyskohteita, joiden tietoa olisi hyödyllistä saada kerättyä yhteen paikkaan. Lisäksi tämänkaltaiseen palveluun voi lisätä liikunta-, kulttuuri- ja matkailualojen palveluntarjoajien sisältöä, joita liikkujat ja matkailijat voivat hyödyntää. Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää tämänkaltaista valtakunnallista digipalvelua käytettäväksi vuoden 2024 aikana, keskittyen pääasiassa ulkoilu- ja retkikohteisiin. Millaista lisäarvoa paikkatietosovellukseen voisi tuoda, millä innostettaisiin liikkeelle sellaisiakin kohderyhmiä, joille liikkeelle lähteminen vaatisi jotain uutta ja innostavaa?

Pelillisyydellä intoa kaikille liikkumiseen

Ihanteellisesta paikkatieto-mobiilisovelluksesta löydät kaikki alueen kiinnostavat kohteet, ja jossa pystyt suodattamaan itsellesi mielenkiintoista sisältöä. Kun tähän pystytään lisäämään vielä paikallisten palveluntarjoajien sisältöä ja uudenlaista näkökulmaa, kuten pelillisiä elementtejä, se voi lisätä vetovoimaa paitsi alueelle ja kohteisiin, myös itse sovellukseen.

Mitä pelillisillä elementeillä sitten käytännössä tarkoitetaan paikkatietosovelluksessa? Tätä aiotaan innovoida yhdessä kehitysverkoston kanssa Lapin AMK:n vetämässä digikonseptointihankkeessa. Pelillisiä elementtejä voivat olla esimerkiksi kohteisiin sijoitettuja haasteita, tarinallisuutta, suorituksia, keräilytavoitteita tai monia muita. Näitä pystytään yhdistämään myös palveluntarjoajien sisältöön, jolla voidaan lisätä paikallisten yritysten näkyvyyttä ja mahdollisuutta nähdä ja soveltaa uutta teknologiaa.

Rovaniemen liikunta- ja kulttuurikohteiden digitalisoinnin muotoilu -hanke käynnistyi vuoden alussa, ja kestää vuoden 2024 loppuun. Hanke on yksi Lapin Liiton ja Rovaniemen kaupungin ekosysteemisopimuksen rahoittamista EAKR-ohjelman hankkeista. Rovaniemen ekosysteemisopimuksessa painotetaan muun muassa arktista matkailua ja tulevaisuuden hyvinvointipalveluja. Hanke tekee läheistä yhteistyötä muiden ekosysteemisopimus- ja verkostointihankkeiden kanssa, esimerkiksi Rovaniemen älykkäät liikuntareitit paikallisten ja matkailijoiden hyvinvoinnin tueksi -hankkeen kanssa.

Alkuvuodesta alamme kartoittamaan konseptista kiinnostuneista yrityksiä ja muita tahoja. Järjestämme loppukeväästä ensimmäisen hybridityöpajan, jossa ideoidaan sovelluskonseptille sisältöä monialaisella porukalla. Kartoitamme sovelluspilotin toteutusmahdollisuuksia potentiaalisesti olemassaolevista paikkatietopalveluista, mutta myös muut mahdollisuudet ovat avoinna. Etsimme mukaan erityisesti Rovaniemen alueen yrittäjiä sekä liikunta-, ja kulttuurialan toimijoita, joita voisi kiinnostaa sovelluspilottiin osallistuminen. Mitään rahallista sitoutumista se ei vaadi, vaan vain aikaa ja ideoita juuri sinulta. Älä epäröi siis ottaa meihin yhteyttä mikäli aihe kiinnostaa!

Lisätietoja hankkeesta:
Mikko Pajula
Tuuli Nivala

etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Hanke on rahoitettu Lapin Liiton Euroopan aluekehitysrahastosta ja Rovaniemen kaupungin ekosysteemisopimuksesta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 73 338 €, josta EU-tuen määrä on 44 000 €, kuntarahoitus 18 333 € ja Lapin AMK:n omarahoitus 11 005 €. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 31.12.2024.