VR-sovelluksella voi tuoda luonnon lähelle

Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään jo paljon sosiaali- ja terveysalalla niin harjoittelussa kuin monipuolisessa hoidossa. VR-sovelluksilla pystytään tuottamaan myös elämyksiä näille aloille, joita voidaan käyttää esimerkiksi rauhoittavina ympäristöinä eri kohderyhmille. Active Arctic -hankkeessa toteutettiin tähän tarkoitukseen VR-sovelluksia yhteistyössä hoivatyön ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulu on toteuttanut Metsänkävijä-VR:ään kaksi skenaariota: Metsäkävely ja sienten poiminta. Metsäkävelyssä käyttäjä saa luontokokemuksen järviympäristössä, jossa voi jopa kalastaa ja nähdä luonnon eläimiä. Skenaarion realistinen äänimaailma lisää luontokokemuksen immersiota. Sienten poiminnassa käyttäjä voi poimia sieniä VR-metsäympäristössä, jossa kulkee myös perinteisiä suomalaisen luonnon eläimiä. VR-kokemuksesta on tehty saavutettava useiden eri ryhmien käyttäjätestausten ja palautteiden avulla.

TVT-opiskelija Piia Koskela toteutti virtuaalisen metsän UE5:lla

PROJEKTI

Active Arctic – Digitaaliset ympäristöt ja ratkaisut harvaan asuttujen alueiden hyvinvoinnin ja yritysten tukena

AIKATAULU

01/08/2021 – 31/08/2023

KOKONAISBUDJETTI

499 975 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tuuli Tikkanen (amk)

Active Arctic hankkeella tuetaan hyvinvointipalvelujen kehitystä erityisesti harvaanasutuilla seuduilla huomioiden saavutettavuutta ja DIH-toiminnan roolia. Hankkeen teknologisilla ratkaisuilla mahdollistetaan digitalisaation haltuunoton uutta osaamista ja sen siirtämistä ja soveltamista.

Active Arctic