Mobiiliapplikaatio rehtoreiden ammatilliseen kehittymiseen

ArkTORI on tutkimusperustainen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää rehtoreiden ammatillista osaamista ja johtamiskompetensseja. Koulutusmallien ja -kokonaisuuksien kehittämisen lisäksi lisäksi näihin tavoitteisiin pyritään tuottamalla mobiiliapplikaatio rehtoreiden kehityssuunnittelua varten.

FrostBitin web & mobiili -tiimi tuotti hankkeessa mobiilisovelluksen, joka tukee rehtoreiden johtamiskompetenssien ammatillista kehitystä. Sovellus tarjoaa rehtoreille tukea muun muassa kehittymissuunnitelman täyttöön, mentorointiin, verkostoitumiseen ja vertaistukeen. Lisäksi applikaatiossa on vuosikello, johon rehtorit voivat lisätä merkintöjä niin itselleen, muille kuin esimerkiksi kunnalle.

PROJEKTI

ArkTORI – Arktinen kehittyvä rehtori

AIKATAULU

01/01/2018 – 30/09/2021

KOKONAISBUDJETTI

117 041 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tuomas Valtanen / +358 40 687 2919

Hankkeella pyritään vakiinnuttamaan rehtoreiden strategista johtamista ja ammatillista kehittymistä, jonka lisäksi tuloksina syntyvä mentorointimalli voi potentiaalisesti vahvistaa rehtoreiden keskenäistä verkostoitumista ja tukea heidän työhyvinvointiaan. Mobiiliapplikaatio jää valtakunnalliseen käyttöön ja kehitettäväksi myös hankkeen jälkeen.