Kaivospelejä alan ammattilaisille ja opiskelijoille

Kaivosala on Suomessa ja erityisesti Lapissa tärkeä elinkeinoelämä ja monia työllistävä ala. MiGaEL-hankkeessa tavoitteena on edistää kaivosalan tunnettavuutta ja houkuttavuutta erityisesti nuorille opiskelijoille, joka toteutetaan monipuolisilla ja innovatiivisilla kaivosalan peliskenaarioilla. Skenaarioissa pyritään realistisiin harjoituksiin sekä huomioidaan erityisesti työturvallisuus kaivosalalla.

Migaelin peliskenaarioissa pääsee kokemaan aitoja kaivosalan tilanteita pelillisissä toteutuksissa, joiden tarkoitus on tarjota laajoja ja turvallisia oppimisympäristöjä. Pelillisissä skenaarioissa pääsee toimimaan kaivosalan eri rooleissa ja kokeilemaan eri työtehtäviä niin avolouhoksessa kuin maanalaisessa kaivoksessa. Skenaarioita on saatavilla monilla eri teknologia-alustoilla: mobiililla, VR-laitteilla ja PC-desktopilla.

PROJEKTI

MiGaEL – Mining Game for Education and Learning

AIKATAULU

01/08/2019 – 31/12/2021

KOKONAISBUDJETTI

450 002 €

KONTAKTIHENKILÖ

Toni Westerlund / +358 40 656 4978

Hanke tuottaa uuden monipuolisen kaivosalan oppimisympäristön niin ammattilaisten kuin opiskelijoiden käyttöön, ja se integroidaan osaksi Lapin ammattikorkeakoulun kaivosalan opetusta. Hyödyntämällä uudenlaisia peliteknisiä toteutustapoja kuten virtuaalista todellisuutta, hankkeella mahdollistetaan uusi ja innovatiivinen, turvallinen ja resursseja säästävä tapa oppia kaivosalalla.

Tutustu hankkeen kattaviin nettisivuihin osoitteessa: https://www.migael.fi/