Tulevaisuuden älykkäitä energiaratkaisuja

TietoEVRY:n koordinoimassa Smart and Secure Energy Solutions for Future Mobility (Energy ECS) -hankkeessa tehdään tietä uudenlaiselle yritys- ja teknologiaekosysteemille Euroopassa. Tämä tarkoittaa älykkäiden energiaratkaisujen tutkimusta, jonka kehityksessä on mukana jopa 16 pientä ja keskikokoisat yritystä, 8 suurta yritystä ja 6 koulutus- ja kehitysorganisaatiota kahdeksasta eri maasta.

Hankkeen toimijat toteuttavat yhteensä kuusi käyttötapausta (Use Cases), joista voit lukea lisää hankkeen sivuilta. Käyttötapauksia yhdistävät yhteiset tarpeet ICT-infrastruktuurille ja elektroniikkalaitteistoille.

DroneZones – Autonomous Drone Ecosystem

Smart Containers in intramodal transport & Smart and light Air cargo Containers

Smart mobility with E-mobility

Vehicle to Grid

Self-powered System in Tyres

Autonomous Driving of EV to Charging Station

FrostBitin osuus hankkeessa koskee ”UC6 – Autonomous Driving of EV to Charging Station” -käyttötapausta. Labra toteuttaa islantilaisen Strætó bs linja-autoaseman digitaalisen kaksosen, jossa 3D-bussit ohjautuvat UNIKIEN:n ohjausjärjestelmän virtuaalisten sensoridatan avulla parkkiruuduista latauspisteelle ja takaisin. Lopputuloksena tämän simulaation on tarkoitus toimia testausympäristönä, ennen kuin busseja aletaan liikuttamaan oikeassa ympäristössä.

Bus depot digital twin
Simulated lidar sensor
Test hall
Drivable electric bus
Multiple simulated lidar sensors
Adjustable weather system

PROJEKTI

Smart and secure energy solutions for future mobility

AIKATAULU

01/06/2021 – 31/05/2024

KOKONAISBUDJETTI

1 134 251€

KONTAKTIHENKILÖ

Jukka Leinonen

Energy ECS vastaa tulevaisuuden älykkäiden energiaratkaisujen haasteisiin ja tarpeisiin kehittämällä elektroniikka-, komponentti- ja järjestelmäteknologioita e-liikennejärjestelmän digitalisoinnin parantamiseksi. Tällä mahdollistetaan älykkään liikenteen ja infrastruktuurin vuorovaikutus; verkkoyhteyden, intermodaalisen liikenteen, autonomisen ajon, datageneraation ja ajoneuvojen palvelutarjonnan kautta.

energyecs.eu